Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (nou)

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 12 de febrer al 30 de juny de 2021.
Resolució: segona setmana de juliol.

- Segon període: de l'1 de juliol fins al 4 de setembre de 2021.
Resolució: 18 de setembre.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió del Màster s'encarrega d'avaluar la documentació següent, que se sol·licita a les persones interessades:
  • Titulació (50 %)
  • Certificat de les matèries cursades (20 %)
  • Currículum detallat (20 %)
  • Escrit justificatiu de l'interès pel màster (10 %)

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

Les sortides professionals d'aquest màster estan relacionades amb la fonamentació, el disseny, l'aplicació i l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge on intervinguin les tecnologies digitals. En aquest sentit, la inserció al món educatiu és clara, però també es pot orientar cap al món editorial o a empreses de gestió de la formació digital.

Així mateix, la pràctica dels professionals del món educatiu amb coneixements tecnològics forma part d'un mercat de treball en procés de formalització, dinàmic i en expansió, amb diversos perfils professionals. Tot això reforça l'oportunitat del màster pel que fa a la projecció professional de l'especialista en tecnologies digitals en diferents àmbits (editorials i empreses de material didàctic, institucions i organismes públics, empreses d'educació continuada o formació en xarxa, fundacions, etc.).

Els interessats a iniciar-se en la recerca poden continuar amb una tesi vinculada al doctorat d'Educació i Societat, en la línia de recerca Societat digital i educació: mitjans i tecnologies, que inclou, entre d'altres, els àmbits següents: aspectes institucionals, organitzatius i simbòlics dels entorns educatius; comunicació audiovisual, digital i artística; cultura visual i tecnologies d'aprenentatge; disseny d'entorns d'aprenentatge amb tecnologies digitals; diversitat i inclusió en la societat digital; integració de les tecnologies a l'educació; llenguatges, narratives i jocs; pràctiques i alfabetitzacions digitals; processos d'innovació educativa a través de l'ús dels mitjans digitals; xarxes i entorns d'aprenentatge i avaluació; subjectivitats emergents en la societat digital; usuaris, comunitats i audiències, etc.

Procés de matriculació obert

FORMULARI

Comparteix-ho: