Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Sistema d'avaluació

Com a norma general, l'avaluació ha de ser continuada (art.10.1 de la Normativa reguladora dels plans docent de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d'una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. En el pla docent de cada assignatura trobareu la informació sobre cada una d'aquestes dues modalitats.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari i lliurar-lo signat i per duplicat al seu professor o professora, que li retornarà una còpia.


Els terminis per demanar avaluació única és:

  • Dues primeres setmanes, des de l'inici de la docència, per a les assignatures de 2,5 ECTS i
  • Un mes, des de l'inici de la docència, per les assignatures de més de 5 ECTS
Comparteix-ho: