Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Biologia-Geologia

  • Grup de docència/matrícula: GB
  • Torn: tarda
  • Facultats docència: Facultat d'Educació / Facultat de Biologia / Facultat de Ciències de la Terra

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària  5 cr.

Mòdul MD201N : Complements per a la Formació Disciplinària en Biologia i Geologia OB 10 crèdits

565926 Complements per a la formació disciplinària en biologia 10 cr.
565927 Complements per a la formació disciplinària en geologia 10 cr.

Nota: L'estudiant s'haurà de matricular als complements corresponents a la matèria en la que tingui menys coneixements específics. No es considerarà vàlida la matrícula en el cas que no es respecti aquesta consideració.

Mòdul MD201P : Aprenentatge i Ensenyament de la Biologia i la Geologia OB 12,5 crèdits

565928 Didàctica de la biologia i la geologia 10 cr.
565929 Les activitats de camp com a eina didàctica 2,5 cr.

Mòdul MD201Q : Innovació Docent i Recerca Educativa en Biologia i Geologia OB 2,5 crèdits

565930 Innovació docent i investigació educativa 2,5 cr.

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I  5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: