Universitat de Barcelona

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Física-Química

  • Grup de docència/matrícula: GF
  • Torn: tarda
  • Facultats docència: Facultat d'Educació / Facultat de Física / Facultat de Química

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

 
Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària 5 cr.

Mòdul MD201R : Complements per a la Formació Disciplinària en Física i Química OB 10 crèdits

565931 Ampliació de Física 5 cr.
565932 Ampliació de Química 5 cr.

Nota: L'estudiant s'haurà de matricular de l’ampliació corresponent a la matèria en la que tingui menys coneixements específics.

565933 La Física i la Química en context 5 cr.

Mòdul MD201S : Didàctica de la Física i la Química OB 12,5 crèdits

565936 Didàctica de la Física 5 cr.
565935 Didàctica de la Química 5 cr.
565934 Fonaments i elements bàsics per a la didàctica de la Física i la Química 2,5 cr.

Mòdul MD201T : Innovació i Recerca Educativa en Física i Química

565937 Innovació i iniciació a la recerca educativa en Física i Química 2,5 cr.

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I 5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: