Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Física-Química

  • Grup de docència/matrícula: GF
  • Torn: tarda
  • Facultats docència: Facultat d'Educació / Facultat de Física / Facultat de Química

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

 
Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.
565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària 5 cr.

Mòdul MD201R : Complements per a la Formació Disciplinària en Física i Química OB 10 crèdits

565931 Ampliació de Física 5 cr.
565932 Ampliació de Química 5 cr.

Nota: L'estudiant s'haurà de matricular només d'una de les dues assignatures d'Ampliació: aquella menys relacionada amb el grau/llicenciatura estudiats i de la qual en té menys coneixements específics. No es considerarà vàlida la matrícula en el cas que no es respecti aquesta consideració. En cas de dubte, podeu consultar al coordinador de l'especialitat abans de fer la matrícula.

565933 La Física i la Química en context 5 cr.

Mòdul MD201S : Didàctica de la Física i la Química OB 12,5 crèdits

565936 Didàctica de la Física 5 cr.
565935 Didàctica de la Química 5 cr.
565934 Fonaments i elements bàsics per a la didàctica de la Física i la Química 2,5 cr.

Mòdul MD201T : Innovació i Recerca Educativa en Física i Química

565937 Innovació i iniciació a la recerca educativa en Física i Química 2,5 cr.

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I 5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: