Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Llengües Estrangeres

  • Grup de docència/matrícula: G1
  • Torn: matí
  • Facultats docència: Facultat d'Educació / Facultat de Filologia

 

Per consultar el professorat, el pla docent, l'idioma... heu de clicar a l’enllaç de cada assignatura.

Mòdul MD201K : Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5 crèdits

565919 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 cr.

Mòdul MD201L : Processos i Contextos Educatius OB 5 crèdits

565920 Context de l'Educació Secundària Sistemes, models i estratègies 2,5 cr.

565921 Tutoria i Orientació 2,5 cr.

Mòdul MD201M : Societat, Família i Educació OB 5 crèdits

565922 Sociologia de l'Educació Secundària 5 cr.

Mòdul MD202M : Complements Disciplinaris en Llengua Estrangera OB 12,5 crèdits

569045 Desenvolupament del llenguatge (Language development) 2,5 cr.
569048 Gèneres discursius des d'una perspectiva interlingüística i intercultural i les representacions culturals en un món globalitzat 2,5 cr.
569044 Lingüística aplicada 2,5 cr.
569047 Metodologia de la recerca científica a l'aula 2,5 cr.
569046 Tractament dels aspectes formals - de les formes a l'aula d'idiomes 2,5 cr.

Mòdul MD202N : Didàctica de Llengües Estrangeres OB 12,5 crèdits

569050 Adquisició de la llengua estrangera 2,5 cr.
569052 Didàctica de la llengua alemanya 5 cr.
569049 Didàctica de la llengua estrangera 2,5 cr.
569053 Didàctica de les llengües romàniques (francès, italià i portuguès) 5 cr.
569051 Les TIC en l'aprenentatge d'idiomes 2,5 cr.

Mòdul MD202V : Pràctiques OB 14 crèdits

571762 Pràctiques I 5 cr.
571763 Pràctiques II 9 cr.

Mòdul MD202W : Treball de Fi de Màster OB 6 crèdits

571764 Treball Final de Màster 6 cr.

Crèdits a matricular

Temps complet: entre 49 i 60 crèdits

Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits, en aquest cas es recomana matricular les assignatures del Mòdul Genèric i el Practicum I.

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular.

És important que els estudiants que sol·licitin beca general comprovin els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria.

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: