Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Anglès
Adquisició de la Llengua Estrangera (Anglès) OT 1r semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Desenvolupament del Llenguatge (Anglès) OT 1r semestre 2.5
Didàctica de la Llengua Anglesa OT 1r semestre 5
Didàctica de la Llengua Estrangera (Anglès) OT 1r semestre 2.5
Gèneres Discursius des d'una Perspectiva Interlingüística i Intercultural i les Representacions Culturals en un Món Globalitzat (Anglès) OT 1r semestre 2.5
Les TIC en l'Aprenentatge d'Idiomes (Anglès) OT 1r semestre 2.5
Lingüística Aplicada (Anglès) OT 1r semestre 2.5
Metodologia de la Recerca Científica a l'Aula (Anglès) OT 2n semestre 2.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Tractament dels Aspectes Formals: de les Formes a l'Aula d'Idiomes (Anglès) OT 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Biologia i Geologia
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Complements per a la Formació Disciplinària en Biologia OT 1r semestre 10
Complements per a la Formació Disciplinària en Geologia OT 1r semestre 10
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Didàctica de la Biologia i la Geologia OT 1r semestre 10
Innovació Docent i Recerca Educativa en Biologia i Geologia OT 1r semestre 2.5
Les Activitats de Camp com a Eina Didàctica OT 2n semestre 2.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Cultura Clàssica - Llatí i Grec
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Didàctica de la Cultura Clàssica OT 1r semestre 2.5
Didàctica de les Llengües Clàssiques OT 1r semestre 5
Innovació Docent en Llengües Clàssiques OT 2n semestre 2.5
Interpretació, Comentari i Adaptació de Textos en Grec OT 1r semestre 2.5
Interpretació, Comentari i Adaptació de Textos en Llatí OT 1r semestre 2.5
Les Llengües Clàssiques i el Lèxic de la Ciència, la Tècnica i l'Art OT 1r semestre 2.5
Les TIC en l'Aprenentatge de Llengües Clàssiques OT 1r semestre 2.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Scribere Scribendo, Dicendo Dicere Disces: Reciclar la Docència de les Llengües Clàssiques OT 1r semestre 2.5
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Temes, Personatges i Mites Clàssics en la Cultura Occidental OT 2n semestre 2.5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Dibuix
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Complements Educatius: Imatge, Disseny i Volum OT 2n semestre 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Dibuix i Tècniques d'Expressió Gràfica i Plàstica OT 2n semestre 5
Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica I OT 1r semestre 7.5
Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica II OT 1r semestre 5
Innovació i Recerca Educativa en Dibuix OT 2n semestre 2.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Teoria i Història de l'Ensenyament Artístic per a la seva Aplicació en l'Etapa Secundària OT 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Educació Física
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Atenció a la Diversitat en Educació Física OT 1r semestre 2.5
Avaluació de l'Educació Física. Tècniques i Instruments OT 1r semestre 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Didàctica de l'Educació Física en Alumnes amb Dificultats d'Aprenentatge OT 1r semestre 5
Didàctica de l'Educació Física en Secundària OT 1r semestre 5
Estructura i Funcions del Departament d'Educació Física OT 1r semestre 2.5
Innovació i Recerca Aplicada a l'Educació Física OT 1r semestre 2.5
Interdisciplinarietat i Transdisciplinarietat en Educació Física OT 1r semestre 2.5
L'Àrea d'Educació Física a Secundària i el seu Desenvolupament Curricular OT 1r semestre 2.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Teoria de l'Educació Física: Passat, Present i Futur OT 1r semestre 2.5
Tractament dels Continguts Curriculars en Educació Física. Capacitats Motrius, Habilitats i Destreses OT 1r semestre 2.5
Tractament dels Continguts Curriculars en Educació Física. Iniciació Esportiva OT 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Filosofia
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Complements per a la Formació Disciplinària en Ètica, Filosofia Política i Ciutadania i Drets Humans OT 1r semestre 2.5
Complements per a la Formació Disciplinària en Filosofia i Història de la Filosofia OT 1r semestre 7.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Didàctica de la Filosofia I: Planificació Didàctica OT 1r semestre 5
Didàctica de la Filosofia II: Metodologies, Recursos i Avaluació OT 1r semestre 5
Didàctica de la Filosofia III: Nous Enfocaments OT 1r semestre 2.5
Innovació i Recerca sobre la Pròpia Pràctica Docent en Filosofia OT 2n semestre 2.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Física i Química
Ampliació de Física OT 1r semestre 5
Ampliació de Química OT 1r semestre 5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Didàctica de la Física OT 1r semestre 5
Didàctica de la Química OT 1r semestre 5
Fonaments i Elements Bàsics per a la Didàctica de la Física i la Química OT 1r semestre 2.5
Innovació i Iniciació a la Recerca Educativa en Física i Química OT 1r semestre 2.5
La Física i la Química en Context OT 1r semestre 5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Formació Professional de Salut
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Avaluació en Formació Professional (Salut) OT 1r semestre 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Currículum i Planificació Docent en la Formació Professional (Salut) OT 1r semestre 7.5
Estratègies Metodològiques en la Formació Professional (Salut) OT 1r semestre 5
Innovació i Recerca Educatives en Formació Professional (Salut) OT 2n semestre 2.5
La Formació Professional de Salut en el Sistema Educatiu: Funcions, Estructura, Modalitat i Organització OT 1r semestre 7.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Formació Professional de Serveis
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Avaluació en Formació Professional (Serveis) OT 1r semestre 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Currículum i Planificació Docent en la Formació Professional (Serveis) OT 1r semestre 7.5
Estratègies Metodològiques en la Formació Professional (Serveis) OT 1r semestre 5
Innovació i Recerca Educatives en Formació Professional (Serveis) OT 2n semestre 2.5
La Formació Professional de Serveis en el Sistema Educatiu: Funcions, Estructura, Modalitat i Organització OT 1r semestre 7.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Geografia i Història
Ampliació de Didàctica de la Geografia OT 2n semestre 2.5
Ampliació de Didàctica de la Història de l'Art OT 2n semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Complements d'Història de l'Art OT 2n semestre 5
Complements d'Història OT 2n semestre 5
Complements de Geografia OT 2n semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Didàctica de la Geografia OT 1r semestre 5
Didàctica de la Història i la Història de l'Art OT 1r semestre 5
Innovació i Recerca Educativa en Geografia, Història i Història de l'Art OT 1r semestre 2.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Taller d'Història de l'Art OT 2n semestre 2.5
Taller d'Història OT 2n semestre 2.5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Llengua i Literatura Catalana/Castellana
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Immersió (Castellà) OT 2n semestre 2.5
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Immersió (Català) OT 2n semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Didàctica de la Llengua i Literatura Castellana a Secundària OT 1r semestre 5
Didàctica de la Llengua i Literatura Catalana a Secundària OT 1r semestre 5
Didàctica del Castellà com a Llengua Segona OT 1r semestre 5
Didàctica del Català com a Llengua Segona OT 1r semestre 5
Gèneres Discursius: del Col·loquial al Formal (Castellà) OT 1r semestre 2.5
Gèneres Discursius: del Col·loquial al Formal (Català) OT 1r semestre 2.5
La Literatura Castellana en Relació a la Literatura Universal OT 1r semestre 2.5
La Literatura Catalana en Relació a la Literatura Universal OT 1r semestre 2.5
Literatura Castellana en els seus Textos: Poètica dels Gèneres Literaris OT 1r semestre 2.5
Literatura Catalana en els seus Textos: Poètica dels Gèneres Literaris OT 1r semestre 2.5
Metodologia de la Recerca Científica Aplicada a la Llengua i a la Literatura Castellanes OT 1r semestre 2.5
Metodologia de la Recerca Científica Aplicada a la Llengua i a la Literatura Catalanes OT 1r semestre 2.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Qüestions de Lingüística Aplicada: Castellà per a Nouvinguts OT 1r semestre 2.5
Qüestions de Lingüística Aplicada: Català per a Nouvinguts OT 1r semestre 2.5
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Llengües Estrangeres
Adquisició de Llengua Estrangera OT 1r semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Desenvolupament del Llenguatge OT 1r semestre 2.5
Didàctica de la Llengua Alemanya OT 1r semestre 5
Didàctica de la Llengua Estrangera OT 1r semestre 2.5
Didàctica de les Llengües Romàniques (Francès, Italià i Portuguès) OT 1r semestre 5
Gèneres Discursius des d'una Perspectiva Interlingüística i Intercultural i les OT 1r semestre 2.5
Les TIC en l'Aprenentatge d'Idiomes OT 2n semestre 2.5
Lingüística Aplicada OT 1r semestre 2.5
Metodologia de la Recerca Científica a l'Aula OT 2n semestre 2.5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Tractament dels Aspectes Formals: de les Formes a l'Aula d'Idiomes OT 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Especialitat: Música
Acompanyament, Arranjaments i Teclat OT 1r semestre 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 1r semestre 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 1r semestre 2.5
Didàctica de l'Escolta i la Comprensió Musicals OT 1r semestre 5
Didàctica de l'Expressió i la Creació Musicals OT 1r semestre 2.5
Innovació i Recerca Educativa en Música OT 1r semestre 2.5
La Veu i la Cançó en l'Etapa Secundària OT 1r semestre 2.5
Música i TAC OT 2n semestre 2.5
Planificació i Avaluació de l'Aprenentatge Musical i les seves Dificultats OT 1r semestre 5
Pràctiques I OB 1r semestre 5
Pràctiques II OB 2n semestre 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 1r semestre 5
Teoria Musical per a l'Etapa Secundària OT 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster OB 1r semestre 6
Tutoria i Orientació OB 1r semestre 2.5
Comparteix-ho: