Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Professorat

L’equip de professorat del Màster és el que apareix en el següent llistat. Prement en cadascun dels noms s’obté informació general en relació al seus perfils acadèmics i professionals.

Coordinació:

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

 

Professorat:

     Departament: Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentFilologia Catalana i Lingüística General

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentLlengües i Literat. Mod. i Estudis Anglesos

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentFilologia Catalana i Lingüística General

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentSociologia

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

     DepartamentSociologia

     DepartamentMineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentSociologia

     DepartamentFilologia Catalana i Lingüística General

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

     DepartamentFilologia Catalana i Lingüística General

     Departament: Teoria i Història de l'Educació

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentFilologia Grega, Llatina, Romànica i Semít.

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentDinàmica de la Terra i de l'Oceà

     Departament: Ed. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentSociologia

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     Departament: Didàctiques Aplicades

     DepartamentGeografia

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentHistòria i Arqueologia

     Departament: Didàctica i Organització Educativa

     DepartamentHistòria i Arqueologia

     DepartamentArts i Conservació-Restauració

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentSociologia

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentTeoria i Història de l'Educació

     DepartamentDidàctiques aplicades

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentSociologia

     DepartamentSociologia

     DepartamentDidàctiques Aplicades 

     DepartamentDidàctiques Aplicades                                             

     Departament: Didàctiques Aplicades   

     DepartamentLlengües i Literat. Mod. i Estudis Anglesos

     Departament: Sociologia

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentLlengües i Literat. Mod. i Estudis Anglesos

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentMineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentCiència de Materials i Química Física

     Departament: Didàctiques Aplicades

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentFísica de la Matèria Condensada

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.   

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentFilologia Grega, Llatina, Romànica i Semít.

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.  

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentSociologia

     DepartamentFilologia Grega, Llatina, Romànica i Semít.

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentFilologia Grega, Llatina, Romànica i Semít.

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

     DepartamentFilologia Hisp., Teoria de la Lit. i Com.

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat. 

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

     Departament: Didàctica i Organització Educativa

     DepartamentHistòria de l'Art

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentDidàctiques Aplicades 

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentFilologia Hisp., Teoria de la Lit. i Com.

     DepartamentDidàctiques Aplicades 

     DepartamentDidàctiques Aplicades 

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     Departament: Física de la Matèria Condensada

     DepartamentEducació Física de l’INEFC

     DepartamentSociologia

     DepartamentEducació Física de l’INEFC

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentFilosofia

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentFilologia Grega, Llatina, Romànica i Semít.

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentSociologia

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

     DepartamentLlengües i Literat. Mod. i Estudis Anglesos

     DepartamentFísica de la Matèria Condensada

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

     DepartamentFilologia Grega, Llatina, Romànica i Semít.

     DepartamentSD Filologia Alemanya

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentFísica de la Matèria Condensada

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     Departament: Arts i Conservació-Restauració

     DepartamentSociologia

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentSociologia

     Departament: Sociologia

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentArts i Conservació-Restauració

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentArts i Conservació-Restauració

     DepartamentArts i Conservació-Restauració

     DepartamentEducació Física de l’INEFC

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentSociologia

     DepartamentDidàctiques Aplicades

     DepartamentArts i Conservació-Restauració

     DepartamentLlengües i Literat. Mod. i Estudis Anglesos

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentDidàctiques Aplicades 

     DepartamentFilologia Catalana i Lingüística General

     DepartamentDidàctiques Aplicades; Educació Física de l’INEFC

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentEducació Física de l’INEFC

     DepartamentDidàctica i Organització Educativa

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentLlengües i Literat. Mod. i Estudis Anglesos

     DepartamentEd. Ling. i Lit. i Did. Ciènc. Exp. i Mat.

     DepartamentSociologia

     DepartamentCognició, Desenv. i Psicologia de l'Educació

     DepartamentFilologia Hisp., Teoria de la Lit. i Com.

     DepartamentMètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educ.

     DepartamentLlengües i Literat. Mod. i Estudis Anglesos

     DepartamentMineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

     DepartamentDidàctiques Aplicades

 

 

 

Comparteix-ho: