Universitat de Barcelona

Màster d'Activitat Física i Educació

Sistema d'avaluació

Les assignatures del Màster es centren en l'avaluació continuada, amb un període establert per a cadascun dels semestres de docència.  Amb coherència amb els objectius i competències a desenvolupar en cadascuna de les assignatures, els sistemes d’avaluació combinen proves escrites individuals, anàlisis de casos, treballs grupals, exposicions etc. En algunes assignatures, i d’acord amb el professorat, es pot demanar avaluació única.  Per a més informació en relació a l’avaluació de les assignatures pot consultar-se els plans docents corresponents.
Comparteix-ho: