Universitat de Barcelona

Màster d'Activitat Física i Educació

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Activitat Física i Educació en Contextos Formals
Activitat Física i Programes Destinats a Col·lectius Susceptibles d'Intervenció Social OT 2.5
Àmbits i Models d'Innovació i Recerca en Activitat Física, Educació Física i Esport OB 5
Cultura i Història de l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport. Línies de Recerca i Innovació OT 2.5
Disseny i Gestió de Projectes d'Innovació i Recerca OB 5
El Desenvolupament de Valors i Habilitats Socials mitjançant l'Activitat Física OT 2.5
Esport Adaptat per a Persones amb Discapacitat OT 2.5
Estratègies Didàctiques: vers l'Autonomia de l'Alumne OT 2.5
Experiències amb Èxit en l'Educació Física i l'Esport OT 2.5
Habilitats Motrius: Aprenentatge i Aplicació Educativa. Models Teòrics i Línies de Recerca OT 2.5
Inclusió en Educació Física i Alumnes amb Necessitats Educatives Especials OT 2.5
Innovació Curricular en Educació Física OT 2.5
Innovació en Motricitat Infantil OT 2.5
L'Esport en Edat Escolar: un Estudi Crític del seu Ensenyament OT 2.5
La Intervenció Socioesportiva com a Promotora de la Inclusió Social OT 2.5
La Professió Docent en l'Educació Física i l'Esport: Perfil Competencial i Eines Comunicatives OT 2.5
La Qualitat de l'Educació Física OT 2.5
Manifestacions Esportives i Expressives en Edat Escolar OT 2.5
Mètodes i Dissenys de Recerca en Educació Física Escolar OT 2.5
Mitjans i Instruments per a l'Anàlisi de l'Activitat Física i Esportiva OB 2.5
Nous Enfocaments de l'Avaluació en Educació Física OT 2.5
Pràctiques Externes OB 2.5
Sociologia de l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport OT 2.5
Tecnologies de la Informació i Comunicació en l'Activitat Física, l'Educació Física OT 2.5
Treball Final de Màster OB 10
Especialitat: Activitat Física i Intervenció Socioeducativa
Activitat Física i Programes Destinats a Col·lectius Susceptibles d'Intervenció Social OT 2.5
Àmbits i Models d'Innovació i Recerca en Activitat Física, Educació Física i Esport OB 5
Cultura i Història de l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport. Línies de Recerca i Innovació OT 2.5
Disseny i Gestió de Projectes d'Innovació i Recerca OB 5
El Desenvolupament de Valors i Habilitats Socials mitjançant l'Activitat Física OT 2.5
Esport Adaptat per a Persones amb Discapacitat OT 2.5
Estratègies Didàctiques: vers l'Autonomia de l'Alumne OT 2.5
Experiències amb Èxit en l'Educació Física i l'Esport OT 2.5
Habilitats Motrius: Aprenentatge i Aplicació Educativa. Models Teòrics i Línies de Recerca OT 2.5
Inclusió en Educació Física i Alumnes amb Necessitats Educatives Especials OT 2.5
Innovació en Motricitat Infantil OT 2.5
Innovació i Canvi de les Relacions de Gènere en l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport OT 2.5
L'Esport en Edat Escolar: un Estudi Crític del seu Ensenyament OT 2.5
La Intervenció Socioesportiva com a Promotora de la Inclusió Social OT 2.5
La Professió Docent en l'Educació Física i l'Esport: Perfil Competencial i Eines Comunicatives OT 2.5
La Qualitat de l'Activitat Física Adaptada i l'Esport Adaptat OT 2.5
Manifestacions Esportives i Expressives en Edat Escolar OT 2.5
Mètodes i Dissenys de Cooperació i Desenvolupament mitjançant l'Activitat Física i l'Esport OT 2.5
Mitjans i Instruments per a l'Anàlisi de l'Activitat Física i Esportiva OB 2.5
Multiculturalitat en l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport: Línies de Recerca i Actuació OT 2.5
Pràctiques Externes OB 2.5
Sociologia de l'Activitat Física, l'Educació Física i l'Esport OT 2.5
Tecnologies de la Informació i Comunicació en l'Activitat Física, l'Educació Física OT 2.5
Treball Final de Màster OB 10

Complements de formació

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Activitat Física i Educació
Condició Física i Salut OT 6
Educació Física a Primària OT 6
Habilitats Motrius OT 6
Comparteix-ho: