Universitat de Barcelona

Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Objectius i competències

Objectius

 • Aprendre a fonamentar, dissenyar, produir, aplicar i avaluar projectes d'ensenyament-aprenentatge en què intervenen tecnologies digitals.
 • Adquirir coneixements, perspectives teòriques i eines metodològiques per fer recerca i aplicar els resultats.

Competències

 • Coneixement de les implicacions de la societat digital en l'educació.
 • Coneixement de les principals teories de l'aprenentatge aplicades als entorns en què s'utilitzen tecnologies digitals.
 • Coneixement dels models i les tècniques de recerca actual i històrica específics del camp de l'aprenentatge en què intervenen tecnologies digitals.
 • Coneixement de les característiques de la formació en línia en diferents contextos professionals i institucionals.
 • Coneixement d'usos avançats de les tecnologies en educació i formació.
 • Capacitat d'elaborar un disseny pedagògic per a l'educació en entorns en què s'utilitzen tecnologies digitals.
 • Capacitat de dissenyar i dur a terme una recerca bàsica sobre entorns en què intervenen les tecnologies digitals.
 • Capacitat d'analitzar críticament els resultats de recerca des de diferents perspectives.
 • Habilitat d'intervenir en diversos contextos de disseny, planificació i gestió de la formació en línia.
Comparteix-ho: