Universitat de Barcelona

Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Sortides professionals

Les sortides professionals d'aquest màster estan relacionades amb la fonamentació, el disseny, l'aplicació i l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge on intervinguin les tecnologies digitals. En aquest sentit, la inserció al món educatiu és clara, però també es pot orientar cap al món editorial o a empreses de gestió de la formació digital.

Així mateix, la pràctica dels professionals del món educatiu amb coneixements tecnològics forma part d'un mercat de treball en procés de formalització, dinàmic i en expansió, amb diversos perfils professionals. Tot això reforça l'oportunitat del màster pel que fa a la projecció professional de l'especialista en tecnologies digitals en diferents àmbits (editorials i empreses de material didàctic, institucions i organismes públics, empreses d'educació continuada o formació en xarxa, fundacions, etc.).

Els interessats a iniciar-se en la recerca poden continuar amb una tesi vinculada al doctorat d'Educació i Societat, en la línia de recerca Societat digital i educació: mitjans i tecnologies, que inclou, entre d'altres, els àmbits següents: aspectes institucionals, organitzatius i simbòlics dels entorns educatius; comunicació audiovisual, digital i artística; cultura visual i tecnologies d'aprenentatge; disseny d'entorns d'aprenentatge amb tecnologies digitals; diversitat i inclusió en la societat digital; integració de les tecnologies a l'educació; llenguatges, narratives i jocs; pràctiques i alfabetitzacions digitals; processos d'innovació educativa a través de l'ús dels mitjans digitals; xarxes i entorns d'aprenentatge i avaluació; subjectivitats emergents en la societat digital; usuaris, comunitats i audiències, etc.
Comparteix-ho: