Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

 

Procediment

1. Contactar amb el coordinador del màster.

2. Formalitzar la sol·licitud de reconeixement / convalidació, fer el pagament de la taxa (54,54 euros) i presentar-la a la Secretaria d'Estudiants i Docència, acompanyada de la documentació següent:

En el cas d'estudis previs:

  • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions (en el cas d'estudiants de la UB, l'expedient acadèmic).
  • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent a totes les pàgines.
  • Pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per obtenir el títol de l'ensenyament anterior expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.
     

En el cas d'experiència professional prèvia:

  • Document acreditatiu de l'experiència professional que es presenta en què s'indiqui, com a mínim, el període en què s'ha dut a terme l'activitat professional, les hores setmanals i les funcions desenvolupades.
  • Informació que requereixi l'ensenyament per valorar l'adequació de les competències assolides en relació amb les inherents del títol.

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin han d'estar degudament legalitzats i traduïts, d'acord amb els Requisits dels documents acadèmics expedits a l'estranger.

 

Terminis de presentació

  • 1r període: del 15 al 26 d'octubre de 2018. Resolució: 12 de novembre de 2018.
  • 2n període: del 7 al 18 de gener de 2019. Resolució: 4 de febrer de 2019.
Comparteix-ho: