Universitat de Barcelona

Màster d'Intervencions Socials i Educatives

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Intervencions Socials i Educatives
Acció i Organització Comunitària per a la Innovació en la Intervenció Social i Educativa OB 3
Acció Social i Educativa amb Persones Grans OT 3
Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa OT 3
Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa OT 3
Anàlisi Quantitativa en la Investigació Socioeducativa OT 3
Assessoria i Supervisió en les Polítiques i les Institucions Socials i Educatives OB 3
Complexitat, Innovació Oberta i Xarxes Socials OT 3
Conflicte i Mediació: Anàlisi des d'una Perspectiva Sistèmica OT 3
Convivència Social i Cultura de Pau OT 3
Dependència, Diversitat Funcional i Processos de Participació Política OT 3
Elaboració de Projectes d'Investigació Educativa i Social OT 3
Estratègies d'Obtenció de la Informació en la Investigació Educativa i Social OT 3
Infància i Adolescència: Participació i Protecció OT 3
Inserció Sociolaboral i Col·lectius Vulnerables OT 3
Intervencions Educatives en l'Execució Penal en la Comunitat OT 3
Intervencions Socials i Educatives en el propi Context OB 6
Introducció a la Recerca Educativa i a l'Escriptura Acadèmica i Científica OT 3
L'Anàlisi de Xarxes en la Recerca i Intervenció Educativa i Social OT 3
L'Escriptura de Textos Cientificoacadèmics OT 3
La Immigració i la seva Dimensió Socioeducativa OT 3
La Planificació, la Gestió i l'Avaluació dels Serveis Socials OT 3
La Violència de Gènere en les Relacions de Parella OT 3
Participació Social i Innovació en la Intervenció Social i Educativa OT 3
Planificació, Gestió i Avaluació de Polítiques i Institucions Socials i Educatives OB 3
Polítiques Socials, Desenvolupament Humà i Inclusió Social OB 3
Recerca Descriptiva, Explicativa i Avaluativa OT 3
Recerca Històrica, Filosòfica i Comparativa OT 3
Recerca i Innovació en l'Acció Socioeducativa per a la Salut OT 3
Recerca Orientada a la Comprensió i la Transformació OT 3
Recerca Participativa en l'Àmbit Social i Educatiu OB 6
Treball Final de Màster OB 12
Comparteix-ho: