Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Sistema d'avaluació

Amb l'objectiu d'equilibrar els propis interessos i els continguts de les assignatures, així com el treball presencial durant les sessions de classes amb el treball personal i autònom, el procés d'avaluació de les assignatures del màster s’estructura al voltant de dos eixos: el treball integrat que cada estudiant realitza individualment i la participació a les sessions de classe.

 

  • El treball integrat és vàlid per a totes les assignatures en les quals estigui matriculat l’estudiant i té un valor del 60% de la nota de cada assignatura. Consisteix a elaborar respostes a ítems d'avaluació que cada estudiant tria a partir d'una llista proposada pel professorat i que l’alumnat pot completar formulant nous temes.

 

  • La participació i realització de tasques –individuals i col·lectives– vinculades a les sessions de classe, cobreix un 40% de la nota de cada assignatura i requereix l’assistència a classe i la participació en les activitats de seminari i de taller que es realitzin a cada assignatura. Es tracta d’una manera de donar el màxim relleu a les activitats d’aprenentatge realitzades de manera presencial pel grup classe.
Comparteix-ho: