Revistes

El professorat de la Facultat d'Educació lidera de manera activa i participa en la gestió i edició de diverses revistes acadèmiques:

  • Didacticae
  • Digital Education Review
  • Ebre 38
  • Itinerarios de Trabajo Social
  • Phonica
  • Revista Catalana de Pedagogia
  • RIDAS – Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio

Contacte: Maria del Mar Suárez

ISSN: 2462-2737

Editor: Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona

Adreça: https://revistes.ub.edu/didacticae

Data de creació: 2017

Periodicitat: Semestral

Objectiu: Fer difusió de la història, epistemologia recerca, experiències didàctiques i d’innovació, i publicacions referents a les didàctiques específiques: didàctica de les llengües primeres i estrangeres, la literatura, les ciències experimentals, la matemàtica, l’educació física, les arts visuals i plàstiques, la música, etc., tant des de l’àrea d’expertesa específica com des de la interdisciplinarietat.

Tipologia d’articles: Editorial, història i epistemologia, recerca, experiències d’innovació didàctica, ressenyes de tesis, projectes i llibres

Contacte: Núria Molas

ISSN: 2013-9144

Editors: Observatori de l’Educació Digital (OED) i Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV)

Adreça: https://revistes.ub.edu/der

Data de creació: 2010 (abans IEM 2003)

Periodicitat: Semestral (juny i desembre)

Objectiu: Esdevenir un espai per al diàleg i la reflexió sobre l’impacte de les TIC en educació, així com les noves formes d’ensenyament i aprenentatge en entorns digitals.

Tipologia d’articles: Articles revisats per parells, articles monogràfics, ressenyes i articles convidats. S’admeten recerques empíriques així com revisions i reflexions teòriques.

Contacte: Rafel Sospedra

ISSN: 1885-2580, 1696-2672 (paper)

Editors: Publicacions de la Universitat de Barcelona i grup de recerca DIDPATRI (UB)

Adreça: https://revistes.ub.edu/ebre38

Data de creació: 2003-2004; 2008-2011; 2018-actualitat

Periodicitat: Anual

Objectiu: Ebre 38 publica recerques inèdites sobre la Guerra Civil Espanyola, abastant disciplines com ara l'arqueologia, la recerca històrica, la recerca en didàctica, i l'aplicació de projectes museogràfics i de socialització. Admet originals escrits en català, castellà, anglès, francès, i italià i els sotmet a avaluació cega per parells. El seu consell de redacció i el consell assessor estan integrats per noms destacats del món acadèmic nacional i internacional.

Tipologia d’articles: Editorial, Recerca i experiències educatives, Miscel·lània

Contacte: Belén Parra Ramajo

ISSN-E: 2696-4244

Editor: RCUB - Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona

Adreça: https://revistes.ub.edu/itinerariosts/

Data de creació: 2020

Periodicitat: anual (gener)

Objectiu: Difondre investigacions i avenços teòrics i/o metodològics en la disciplina del Treball Social.

Tipologia d’articles: recerca, teòrics, ressenyes

Contacte: Dolors Font Rotchés

ISSN: 1699-8774

Editors: Universitat de Barcelona i Grup de Recerca en Entonació i Parla, Facultat d’Educació

Adreça: https://revistes.ub.edu/phonica

Data de creació: 2005

Periodicitat: anual

Objectiu: Crear un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines relacionades amb el so, la veu i la parla. Es pretén que sigui una plataforma de difusió de reflexions teòriques, resultats de recerca i propostes d’innovació de caràcter interdisciplinari, adreçat a un públic especialitzat. A PHONICA, hi tenen cabuda aportacions que tractin el so, la veu i la parla des de la fonètica, la logopèdia, la foniatria, l’ensenyament i aprenentatge de llengües, la comunicació audiovisual, la semiòtica aplicada, el tractament del senyal, entre d'altres. Es tracta, doncs, d'un espai ampli, complex i divers, d'un espai nou, deutor de què anomenem Fonètica Aplicada.

Tipologia d’articles: Articles de recerca, experiències d’innovació didàctica i monografies.

Contacte: Ruth Vilà

ISSN: 2013-9594

Editor: Societat Catalana de Pedagogia; Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans

Adreça: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index

Data de creació: 2002

Periodicitat: Semestral

Objectiu: Esdevenir una plataforma de qualitat per a la difusió de la recerca i les experiències educatives en l’àmbit de la llengua catalana, i promoure el debat i la reflexió educativa que hi aportin els professionals i investigadors.

Tipologia d’articles: Recerca i experiències educatives.

Contacte: Anna Escofet

ISSN: 2339-9341

Editor: Facultat d'Educació Universitat de Barcelona; CLAYSS Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario

Adreça: https://revistes.ub.edu/RIDAS

Data de creació: 2015

Periodicitat: Semestral

Objectiu: Contribuir a la creació de coneixement sobre l'aprenentatge servei en tots els àmbits socioeducatius i nivells educatius.

Tipologia d’articles: Reflexions teòriques, conceptuals i històriques; articles sobre recerques; bones pràctiques analitzades, estudis de cas; experiències curtes i testimonis; revisions bibliogràfiques i ressenyes.