Universitat de Barcelona

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (Torribera)

Presentació

 

La influència de l’alimentació en la salut humana és coneguda des de l’antiguitat, però no ha estat fins fa unes dècades que els diferents sectors socials han pres consciència de l’enorme importància que té aquest fet. El coneixement i aplicació d’estratègies dietètiques pot incidir molt positivament en l’estat de salut de la població, i s’utilitza com a eina per prevenir determinades malalties.

Els dietistes-nutricionistes són professionals sanitaris que intervenen en l’avaluació de l’estat nutricional, en la planificació i implementació de programes d’intervenció nutricional per a la promoció de la salut i la prevenció de trastorns i patologies, en la implementació de procediments en seguretat alimentària, així com en la dietoteràpia adequada a situacions clíniques, tant en programes de Salut Pública com en els d’atenció primària i hospitalària. Actualment, però, es desenvolupen nous àmbits de la professió. Les diferents disciplines científiques clàssiques han experimentat avenços extraordinaris i han aportat coneixement de gran interès per abordar els reptes de l’alimentació. Han nascut disciplines noves, com ara la proteòmica o la nutrigenòmica, que obren noves possibilitats al desenvolupament de l’alimentació humana i al creixement del professional de la nutrició.
La nutrició és un clar exemple de multidisciplinarietat, d’integració de múltiples ciències. Els pilars fonamentals són les disciplines biològiques, sense deixar-ne de banda d’altres com ara l’antropologia, la sociologia i la psicologia. Des d’un punt de vista clínic, la nutrició té un paper important en la prevenció i tractament de malalties degudes a deficiències o alteracions del metabolisme dels nutrients. La Dietètica intervé en l’elaboració de dietes que compleixin la finalitat de satisfer les necessitats d’energia i nutrients, tant en l’home sa com en el malalt, en aquest cas parlem ja de dietoteràpia.
L’objectiu final és formar professionals amb competències específiques i genèriques per desenvolupar amb èxit activitats professionals lligades al món sanitari, a empreses de serveis d’alimentació per a persones i col·lectius, i que alhora puguin liderar la recerca en nutrició del futur, tant en centres d’investigació com en la indústria alimentària.
 

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Branca de coneixementCiències de la Salut
Crèdits240
Professionalitzador

Si

Professió regulada

dietista-nutricionista

Modalitat de docència

presencial

Places

60 (sense doble titulació)

Notes de tall

10,704 (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (90,6%), castellà (9,4%)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Cap d'estudisMIREIA URPI SARDA
Comparteix-ho: