Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió de Sòls i Aigües (biennal)

Presentació

Camps de conreu - Màster de Gestió de Sòls i Aigües - Facultat de Farmàcia i Ciències de l

El màster (biennal) interuniversitari de Gestió de Sòls i Aigües de la Universitat de Lleida es va iniciar el curs acadèmic 2008-2009, juntament amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pública de Navarra. El màster s'estructura seguint les directrius i recomanacions derivades de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En l'adaptació a l'EEES (Pla de Bolonya) hem pogut aprofitar l'experiència adquirida durant els anys de col·laboració de les esmentades universitats en estudis de doctorat anteriors.
El màster de Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en l'àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals, i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos: aigua i sòls.

La docència la imparteixen especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats, tant en els àmbits de geologia, química, biologia i edafologia, com en els més aplicats de l'enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Lleida
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Lleida
  • Universitat Pública de Navarra
Crèdits90
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formacióNo
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
CoordinacióJORDI SIERRA LLOPART
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Comparteix-ho: