Estudis

Estudis

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació proposa una oferta d’ensenyaments oficials que es concreta en titulacions de grau, de màster universitari i de doctorat. Així mateix, conscient de la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida, ofereix cursos de formació continuada: màsters i postgraus propis i cursos d’extensió universitària.

Els estudis de grau se centren, per una banda, en l’estudi del medicament, en tots els seus vessants (producció, promoció, distribució, dispensació, atenció farmacèutica, etc.) i, per l’altra, en les ciències de l’alimentació, en els ensenyaments que s’imparteixen al Campus de l’Alimentació de Torribera.

La Facultat també ofereix la doble titulació en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, amb un itinerari dissenyat per assolir les competències d’ambdues titulacions.

Així mateix, ofereix una àmplia oferta de màsters especialitzats en temes concrets del medicament i dels aliments.

Comparteix-ho: