Ocupació i treball

Ocupació i Treball és la unitat de cada facultat o escola de la UB encarregada de gestionar els serveis d’ocupabilitat, ocupació i inserció laboral dels estudiants i titulats.

Ocupació i Treball duu a terme de manera coordinada i autogestionada projectes i programes de millora d’ocupabilitat, així com l’organització de fires d’empresa i ocupació.

Ocupació i treball de la facultat ofereix la informació relativa a la seva estructura, la carta de serveis, les activitats i accions i les dades de contacte amb la coordinació, els tècnics i els becaris d’ocupabilitat.

Els estudiants i graduats hi poden trobar la informació sobre totes les activitats relacionades amb l’ocupació i l’ocupabilitat, i els indicadors, informes i dades sobre inserció laboral i mobilitat laboral internacional.

Aquesta oficina s’emmarca dins del Servei d’Ocupació de la Universitat de Barcelona (SOUB) i té com a objectiu impulsar projectes, activitats, formació i accions de diferent tipus destinades a treballar cap a una millora de l’orientació i inserció laboral dels estudiants i titulats UB. Així mateix, té els objectius de facilitar a les empreses i entitats el contacte directe amb els estudiants i titulats, i de proveir-les d’eines per promocionar les ofertes laborals a la nostra comunitat.

Tots els titulats de la facultat que vulgueu informació relativa a ocupació i inserció laboral us heu d’adreçar prioritàriament a Alumni UB.


Enllaços d’interès:

Institucions i empreses

Contractar o tenir en pràctiques un estudiant o titulat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

El programa Feina UB de la Universitat de Barcelona busca afavorir la relació entre l’empresa i la universitat. Posa a l’abast de les empreses els seus estudiants i titulats amb coneixements i perfils adaptats als canvis constants que experimenta el mercat laboral.
imatge de diagramació
Mitjançant l’aplicació Feina UB les empreses poden, de manera senzilla i automatitzada, accedir als serveis de borsa de treball (publicació d’anuncis, autoselecció i selecció de personal) i convenis de pràctiques.

Per poder perfilar millor les seves ofertes de treball o pràctiques, les empreses poden consultar la informació més detallada sobre els coneixements adquirits pels estudiants al llarg de cada diplomatura o de la llicenciatura de segon cicle, així com presentar la seva empresa a la comunitat universitària o participar a les fires de treball organitzades per la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: