Acreditació

El procés d'acreditació de les titulacions ha de dur-se a terme, en el cas dels graus, abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació) i, en el cas dels màsters, abans dels quatre anys.

Per mantenir l'acreditació, els títols han d'obtenir un informe positiu un cop s'hagi comprovat que el pla d'estudis corresponent s'està portant a terme d'acord amb el seu projecte inicial, mitjançant una avaluació. És imprescindible que cada titulació compti amb els informes següents:

  • els informes de seguiment de les titulacions que el SAIQU haurà anat generant;
  • els informes d'avaluació que pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats;
  • un autoinforme elaborat per un comitè d'avaluació intern (CAI) i, finalment,
  • els  informes d'avaluació externa  de les titulacions emesos per un comitè d'avaluació extern (CAE), que realitzarà, a més, una visita al centre que imparteix la titulació.
Comparteix-ho: