Seguiment

El seguiment de les diferents titulacions ha de garantir l'adequat desenvolupament i la progressiva millora del programa formatiu. El seguiment de les titulacions del centre es duu a terme a través del SAIQU, a partir de les directrius de l'APQUB. Seleccionant i analitzant les dades i els indicadors que es consideren més significatius, el centre elabora els informes de seguiment de les seves titulacions. Aquests informes es posen a disposició d'AQU Catalunya i constitueixen una font d'evidències per a l'eventual elaboració de propostes de modificació i per a facilitar el desenvolupament del procés d'acreditació.
Comparteix-ho: