Autoinforme

L’autoinforme elaborat pel CAI per a l'acreditació de les titulacions del Grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures, Máster de Construcció i Representació d’Identitats Culturals, Máster de Cultures Medievals, Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües, aprovat per Junta de Facultat el 15 de gener de 2021, després d'un període d'exposició pública (entre el dia 21 de desembre de 2020 i 11 de gener de 2021) en el qual tots els col·lectius de la Universitat van poder enviar els seus comentaris.

Comparteix-ho: