CAI

D'acord amb el que estableix el sistema d'assegurament intern de la qualitat (SAIQU) del centre en el seu PEQ 020 Gestió dels programes formatius en el marc de la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació (VSMA), el 16 de setembre de 2020 es va constituir formalment el Comitè d'Avaluació Intern (CAI) de la Facultat de Filologia i Comunicació per a les acreditacions del Grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures,  Màster de Construcció i Representació d’Identitats Culturals, Màster de Cultures Medievals i Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües.

Aquest CAI va ser designat pel Degà amb l'encàrrec d'elaborar l'autoinforme d'acreditació del centre, seguint criteris i recomanacions d'AQU Catalunya i de l'Agència de Polítiques i Qualitat de la UB, i amb l'acord de la Comissió de Qualitat del centre. Formen el CAI les persones següents:

 • Dra. Meritxell Blasco – Presidenta de la Comissió de Qualitat i Vicedegana de Qualitat
 • Dra. Maria Luz Celaya – Delegada del Degà per a Qualitat
 • Dra. Ana Moya - Vicedegana d’Ordenació Acadèmica
 • Dra. Maria Pilar Perea – Cap d’estudis dels graus de Filologia
 • Dra. Virginia Trueba – Coordinadora del grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures
 • Dra. Cristina Alsina – Coordinadora del Màster de Construcció i Representació d’Identitats Culturals
 • Dra. Rosa Lluch – Coordinadora del Màster de Cultures Medievals
 • Dra. Imma Miralpeix – Coordinadora del Màster de  Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües
 • Sra. Rocío Molina – Administradora de centre
 • Sra. Laura Vara – Cap de Secretaria d’Estudiants i Docència
 • Sr. Marc Puerta – estudiant
Comparteix-ho: