Centre de Documentació Ramon Llull

Centre de Documentació Ramon Llull

El Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona té com a objectius:

  • La promoció de la recerca especialitzada sobre Ramon Llull i el lul·lisme i els seus contextos cultural i científic.
  • La difusió, la promoció i la gestió dels estudis lul·lians, en particular, i de la literatura catalana medieval, en general.

Treballa en tres àmbits principals de recerca:

  • La documentació i la bibliografia,
  • L’edició i el tractament informatitzat de textos catalans medievals,
  • Els estudis sobre Ramon Llull i el seu context i la difusió dels estudis lul·lians

 

El Centre de Documentació Ramon Llull té la finalitat de custodiar, ampliar i difondre tres grans fons bibliogràfics i digitals:

Comparteix-ho: