Oficina de Recerca

 • Oferir informació general i difondre les convocatòries de recerca.
   
 • Assessorar els investigadors per gestionar sol·licituds d'ajuts a la recerca.
   
 • Preparar i presentar sol·licituds.
   
 • Encarregar-se de les convocatòries de beques finançades per projectes i dels pagaments.
   
 • Tramitar la contractació de personal amb càrrec a projectes.
   
 • Donar suport a la confecció de memòries d’activitats.
   
 • Facilitar la utilització del GREC i detectar noves necessitats.
   
 • Donar suport a la Comissió de Recerca del centre.
   
 • Encarregar-se de la gestió econòmica de projectes i del control i els informes econòmics:
 1. Sol·licitar l'habilitació de crèdit.
 2. Fer compres.
 3. Tramitar factures.
 4. Encarregar-se de la gestió dels viatges.
 5. Gestionar la moneda estrangera.

De dilluns a dijous: de 9:00 a 14:00

Divendres: de 12:00 a 14:00
 

Per convocatòries de recerca, beques de col·laboració finançades per projectes de recerca, impresos de tramitació, etc., consulta l'apartat de Convocatòries i ajuts.

Agències de viatges (alta del proveïdor, contracte de consultoria i assistència per a activitats docents, certificat de col·laboració per a estudiants de la UB, certificat de col·laboració per a no residents, etc.).

Comparteix-ho: