Centre Dona i Literatura

Es crea l’any 2016 per resolució del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona del 16 de juny. La Directora és Helena González Fernández, anomenada pel Rector, i la Secretària és Josefina Goberna Tricas.

El seu objectiu principal és promoure la recerca sobre la teorització, les pràctiques i les representacions culturals del gènere i la diferència sexual en l’àmbit de la literatura, el cinema, les arts, el pensament filosòfic, la història i la salut, des de l’Antiguitat fins el segle XXI. El nucli de recerca que vertebra ADHUC parteix del Grup de recerca consolidat Creació i pensament de les dones (CiPD), reconegut oficialment en les convocatòries d’AGAUR (Generalitat de Catalunya): SGR2005/00246 (2005-2008), SGR2009/647 (2009-2013) i 2014 SGR 44 (2014-2017). Aquest GRC inclou tres grups de la Universitat de Barcelona amb una trajectòria llarga i intensa pel qua fa al número i la rellevància d’activitats científiques, de transferència i de capacitat formativa des de 1990: el Centre Dona i Literatura–Gènere, sexualitats, crítica de la cultura, el Seminari Filosofia i Gènere i Tàcita Muta–Grup d’Estudis de Dones i Gènere a l’Antiguitat. L’any 2016 s’incorpora el Grup de recerca d’Estudis en dona, salut i ètica de la relació assistencial, 2014 SGR 156 (2014-2017).

http://www.ub.es/cdona/
Comparteix-ho: