Ciència Cognitiva i Llenguatge

Consulta les diferents especialitzacions del programa.

 • Coordinació: 

Dr. Faustino Diéguez
fdieguez @ ub.edu

 • Objectius generals de la línia:

Fomentar la recerca científica en els camps relacionats amb la percepció, la cognició numèrica, el control cognitiu i la presa de decisions en contextos de risc i incertesa.

 • Requisits i criteris específics d'admissió a la línia de recerca, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge

 • Coordinació:

Dr. Faustino Diéguez
fdieguez @ ub.edu

 • Objectius generals de la línia:

Fomentar la recerca científica en els camps relacionats amb la metafísica, l'epistemologia i la filosofia pràctica contemporània.

 • Requisits i criteris específics d'admissió a la línia de recerca, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge

 • Coordinació:

Dr. Faustino Diéguez
fdieguez @ ub.edu

 • Objectius generals de la línia:

Fomentar la recerca científica en els camps relacionats amb la filosofia del llenguajtge, d ela ment i d eles ciència filosòfiques contemporànies.

 • Requisits i criteris específics d'admissió a la línia de recerca, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge

 • Coordinació:

Dr. Faustino Diéguez
Contacte:
fdieguez @ ub.edu

 • Objectius generals de la línia:

Fomentar la recerca científica en els camps de la psicolingüística, la biolingüística, la semàntica cognitiva i la tipologia lingüística.

 • Requisits i criteris específics d'admissió a la línia de recerca, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge

 • Coordinació:

Dr. Faustino Diéguez
fdieguez @ ub.edu

 • Objectius generals de la línia:

Fomentar la recerca científica en els camps de la fonètica, la fonologia, la morfologia, la sintaxi, la semàntica lèxica, la pragmàtica, les tecnologies de la informació, la lingüística computacional.

 • Requisits i criteris específics d'admissió a la línia de recerca, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge

 • Coordinació:

Dr. Faustino Diéguez
Contacte:
fdieguez @ ub.edu

 • Objectius generals de la línia:

Fomentar la recerca científica en els camps de la percepció de la parla, l’atenció, la cognició i l’aprenentatge del llenguatge en edats infantils i en adults, en contextos monolingües i bilingües, així com en poblacions de risc neurocognitiu.

 • Requisits i criteris específics d'admissió a la línia de recerca, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge

Comparteix-ho: