Història de la Ciència

Consulta les diferents especialitzacions del programa.

 • Coordinació:

Dr. Miquel Forcada
forcada@ub.edu

 • Objectius generals:

Anàlisi de les relacions entre filosofia, ciència i religió mitjançant l’estudi de casos concrets entre l’Edat Mitja i la revolució científica. En particular, es presta atenció preferent a la problemàtica relacionada amb la revolució copernicana i a la referent a l’emergència de la filosofia mecànica.

 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Història de la Ciència

 • Coordinació:

Dr. Miquel Forcada
forcada@ub.edu

 • Objectius generals:

Estudis de les diverses temàtiques compreses en la història de la ciència àrab. A tall il·lustratiu i no limitatiu, podem incloure: astronomia i ciències exactes, ciències naturals i mèdiques, disciplines geogràfiques, història intel·lectual de la ciència, ciència i religió, i traduccions científiques medievals.

Aquests temes es desenvolupen en connexió amb les disciplines pròpies de l’àmbit dels estudis àrabs i islàmics com filologia àrab, paleografia àrab, història de l’islam, etc.

 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Història de la Ciència

 • Coordinació:

Dr. Miquel Forcada
forcada@ub.edu

 • Objectius generals:

Fomentar la recerca científica en els camps relacionats.

La recerca es centra en els avenços de la física que van tenir lloc durant els segles XIX i XX. Principalment (però no només) són: electromagnetisme, termodinàmica, física quàntica, física estadística i relativitat. L'objectiu és confeccionar anàlisis historiogràfiques acurades d'episodis crucials de l'origen o el desenvolupament d'aquests disciplines. En el cas de l'electromagnetisme i la termodinàmica es considerarà també la interrelació amb desenvolupaments tècnics i industrials coetanis, així com les implicacions socioeconòmiques dels descobriments (màquines tèrmiques, elèctriques, etc.). Pel que fa a la física moderna, també es farà especial èmfasi en aspectes de filosofia de la ciència que es veuen especialment afectats pel caire trencador de les noves teories (visualització dels processos, causalitat, etc.). En tots els casos és imprescindible una lectura atenta de les diferents fonts primàries (obra original), així com d'altres anàlisis historiogràfiques ja existents.

 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Història de la Ciència

 • Coordinació:

Dr. Miquel Forcada
forcada@ub.edu

 • Objectius generals:

Estudiar l'evolució dels conceptes matemàtics i del seu procés d'ensenyament, especialment, al llarg dels segles XVII i XVIII tant a Europa, com a Àsia, Àfrica i Amèrica.

Relacionar les possibles diferents evolucions de les idees matemàtiques considerades des de diferents punts de vista culturals i evolutius en relació a cada context històric, cultural i cient.

 • Requisits i criteris específics d'admissió, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates:

Els propis del programa de doctorat Història de la Ciència

Comparteix-ho: