Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Literaris

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Alemany Preliminar 1 FB 6
Àrab Modern I 1 FB 6
Gramàtica Normativa de l'Espanyol 1 FB 6
Grans Obres de la Literatura Universal 1 FB 6
Hebreu Modern I 1 FB 6
Introducció a la Llengua Basca 1 FB 6
Introducció a la Llengua Francesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Gallega 1 FB 6
Introducció a la Llengua Italiana 1 FB 6
Introducció a la Llengua Polonesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Portuguesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Russa 1 FB 6
Introducció al Grec I 1 FB 6
Introducció al Grec Modern 1 FB 6
Literatura 1 FB 6
Llatí I 1 FB 6
Llengua Anglesa I 1 FB 6
Llengua Catalana I 1 FB 6
Llengua Romanesa 1 FB 6
Llengua Romanesa 1 FB 6
Neerlandès I 1 FB 6
Suec I 1 FB 6
Corrents Literaris i Artístics a Occident 2 FB 6
Història de les Idees Estètiques 2 FB 6
Història del Llibre i de la Lectura 2 FB 6
Introducció a la Lingüística 2 FB 6
Introducció a la Teoria de la Literatura 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història del Pensament i la Crítica Literaris: dels Orígens al Segle XIX 1 OB 6
Introducció a la Literatura Comparada 1 OB 6
Literatura Clàssica 1 OB 6
Literatures Medievals Comparades 1 OB 6
Renaixement, Barroc i Il·lustració 1 OB 6
Lírica: Formes i Motius 2 OB 6
Literatura d'Avantguarda i altres Corrents dels Segles XX i XXI 2 OB 6
Literatura i Cinema 2 OB 6
Romanticisme, Realisme i Simbolisme 2 OB 6
Teatre: Text i Espectacle 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
La Creació Literària a la Postmodernitat 1 OB 6
Mètodes de la Teoria Literària Contemporània: del Formalisme Rus a l'Estructuralisme 1 OB 6
Novel·la: Formes i Pensament 1 OB 6
Temes i Motius Literaris 1 OB 6
Escriptures del Jo 2 OB 6
Literatura i Crítica de la Cultura 2 OB 6
Literatura i Història 2 OB 6
Mètodes de la Teoria Literària Contemporània: Corrents Postestructuralistes 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Hermenèutica Literària 1 OB 6
Literatura i Arts 1 OB 6
Recepció i Recreació de Models Literaris 1 OB 6
Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere 1 OB 6
Literatura i Filosofia 2 OB 6
Pràctiques de Literatura Comparada 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 12
Comparteix-ho: