Informació per a l'estudiant

En el marc dels plans d'estudis dels ensenyaments de grau, la Facultat de Filologia i Comunicació ofereix als alumnes la possibilitat de realitzar pràctiques externes en empreses i institucions amb les quals s'ha establert conveni de cooperació educativa. Aquestes pràctiques són de caràcter curricular i, per tant, en cas de ser superades amb èxit, tindran el corresponent reconeixement de crèdits a l'expedient de l'alumne.

El reconeixement acadèmic serà de 6 crèdits optatius i correspon a un total de 180 hores reals a l'empresa o institució. La facultat disposa d'un equip de professorat que s'encarrega de les qüestions acadèmiques relacionades amb l'assignatura.

Les pràctiques seran objecte de seguiment i avaluació per part d'un dels professors tutors de pràctiques.

En finalitzar l'estada de l'estudiant, el tutor de pràctiques de l'entitat valorarà el grau de satisfacció vers les pràctiques realitzades mitjançant un document preparat per l'Oficina de Pràctiques de la Facultat de Filologia i Comunicació. Aquest informe, juntament amb la memòria que farà l'estudiant, serà utilitzat com a base per a l'avaluació de l'assignatura. El professor que actua com a tutor acadèmic de l'estudiant serà l'encarregat de l'avaluació.

  • Ser alumne de l’ensenyament de grau al qual s’adscriu la plaça sol·licitada i, si és el cas, de l’itinerari requerit a la descripció de la plaça.
  • Haver superat un mínim de 120 crèdits de la titulació en el moment de realitzar la inscripció.
  • Disposar del Número de la Seguretat Social (NUSS) o Número d'Afiliació. Accedir a l'aplicació de gestió de pràctiques externes de la UB (GIPE) i introduir el NUSS al GIPE, a l'apartat "El meu CV".

 

L’estudiant ha de tenir present que aquest procés d’inscripció no significa la necessària adjudicació de plaça.

L’Oficina de Pràctiques durà a terme l’assignació de les places en funció dels criteris següents:

  • Nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant
  • Priorització de l'alumne en la tria de places sol·licitades
  • Oferta de places disponibles per a l'ensenyament o l'itinerari de l'estudiant

Els estudiants han d'acceptar formalment la plaça o renunciar-hi mitjançant el GIPE, un cop hagin consultat el resultat de la seva assignació a l'apartat del GIPE "Les meves pràctiques". 

Es prega als estudiants amb una plaça assignada que entenguin el compromís que assoliran en el moment que formalitzin la seva acceptació o renúncia, ja que aquesta opció personal tindrà el corresponent impacte en la programació i organització de les pràctiques a les entitats.

 

Els estudiants que hagin acceptat la plaça assignada per fer pràctiques curriculars de grau en una empresa o institució hauran de matricular l’assignatura optativa de “Pràctiques Externes” al setembre, amb la matrícula ordinària.

Comparteix-ho: