Oficina d'Afers Generals

 • Gestionar els assumptes relacionats amb el personal: propostes de convocatòries d'accés del PDI ordinari i contractat, gestió de comissions i candidats del personal acadèmic i contractat, elaboració de contractes del PDI contractat, propostes de contractació del PAS temporal.
 • Gestionar el Pla de Dedicació del Professorat.
 • Gestionar els permisos i les llicències (sense incidència econòmica) i la gestió horària del PAS.
 • Elaborar i gestionar el pressupost: facturació, ingressos i pagaments de funcionament.
 • Gestionar els espais, les petites obres i les reparacions (inclosos els aparells científics), i controlar l'estat de les instal·lacions.
 • Encarregar-se del correu.
 • Encarregar-se de l'inventari, els viatges, la gestió de compres de material, la moneda estrangera, les despeses de postgraus i títols propis.
 • Gestionar els continguts del web del centre.
 • Recopilar i subministrar dades.
 • Donar suport a l'organització d'actes institucionals.
 • Fer d'enllaç amb els punts d'atenció als usuaris.
 • Col·laborar amb la unitat de Màrqueting per al finançament extern i les campanyes publicitàries.

 

 

Comparteix-ho: