Programes de mobilitat

Els alumnes de la facultat poden accedir a diversos programes de mobilitat per als quals han de sol·licitar plaça (sempre d’un any per l’altre, exceptuant programes de pràctiques).

Els programes de Mobilitat als que poden accedir els alumnes de la facultat són:

  • Erasmus+ Estudis
  • Convenis Específics
  • Convenis Generals
  • Sol·licitud Individual
  • Erasmus+ KA107
  • Erasmus+ Pràctiques

Descripció de la mobilitat

Programa de mobilitat d’estudis dins el territori Europeu. Els acords dels que disposa la facultat són exclusius per als alumnes de la facultat. La facultat garanteix el reconeixement acadèmic en finalitzar l’estada.

Durada de l’estada

La durada de l’estada pot ser d’un semestre de d’un curs sencer. La mobilitat sempre es demana d’un any per l’altre.

Ajuts econòmics

La participació al programa inclou un ajut econòmic de quantitat variable segons el país de destinació. L’alumne pot sol·licitar ajuts complementaris.

Consulteu el llistat de destinacions per a més detalls.

Descripció de la mobilitat

Acords de mobilitat d’estudis exclusius entre la Facultat de Filologia i Comunicació i altres institucions Europees que no formen part del programa Erasmus+. La facultat garanteix el reconeixement acadèmic en finalitzar l’estada.

Durada de l’estada

La durada de l’estada pot ser d’un semestre de d’un curs sencer. La mobilitat sempre es demana d’un any per l’altre.

Ajuts econòmics

Depenent de la destinació es pot optar a ajuts econòmics.

Consulteu el llistat de destinacions per a més detalls.

Descripció de la mobilitat

Acords de mobilitat d’estudis de la Universitat de Barcelona, compartits entre diverses facultats de la UB i institucions estrangeres principalment no europees (Amèrica del Nord, Llatinoamèrica, Oceania, Àsia). La facultat garanteix el reconeixement acadèmic en finalitzar l’estada.

Durada de l’estada

La durada de l’estada pot ser d’un semestre de d’un curs sencer. La mobilitat sempre es demana d’un any per l’altre.

Ajuts econòmics

L’alumnat pot optar a ajuts econòmics addicionals, però la participació en el programa no porta vinculat cap ajut econòmic.

Consulteu el llistat de destinacions per a més detalls

Descripció de la mobilitat

Mobilitat internacional d’estudis per a alumnes que volen realitzar una estada en una institució amb la que ni la facultat ni la UB hi tenen acord. L’alumne realitza la majoria de gestions per seu compte, però la facultat garanteix el reconeixement acadèmic en finalitzar l’estada.

Durada de l’estada

La durada de l’estada pot ser d’un semestre de d’un curs sencer. La mobilitat sempre es demana d’un any per l’altre.

Ajuts econòmics

L’alumnat pot optar a ajuts econòmics addicionals, però la participació en el programa no porta vinculat cap ajut econòmic.

Per a més detalls consulteu la ORI.

Descripció de la mobilitat

Programa de mobilitat d’estudis amb països associats a la UE. Els acords estan compartits entre diverses facultats de la UB i hi ha un nombre limitat de places. La facultat garanteix el reconeixement acadèmic en finalitzar l’estada.

Durada de l’estada

La durada de l’estada pot ser d’un semestre de d’un curs sencer. La mobilitat sempre es demana d’un any per l’altre.

Ajuts econòmics

La participació al programa inclou un ajut econòmic de quantitat variable segons el país de destinació. L’alumne pot sol·licitar ajuts complementaris.

Consulteu el llistat de destinacions per a més detalls

Descripció de la mobilitat

Marc de mobilitat internacional per a pràctiques. Les pràctiques estan limitades a territori europeu. La facultat no disposa d’oferta regular. L’alumnat pots proposar pràctiques amb diverses institucions i empreses i des de la facultat es valora la idoneïtat. Les pràctiques no tenen un reconeixement acadèmic (no convaliden assignatures). Les pràctiques poden ser per a l’alumnat durant els seus estudis o just recent graduats.

Durada de l’estada

La durada es limita de 2 a 12 mesos. Existeixen aproximadament 4 convocatòries anuals.

Ajuts econòmics

La participació al programa inclou un ajut econòmic de quantitat variable segons el país de destinació. L’alumne pot sol·licitar alguns ajuts complementaris. Les pràctiques poden ser remunerades, però generalment no hi ha remuneració per part de la institució/empresa amb la que es realitzen les pràctiques.

Consulteu la ORI per a més informació.

A partir del moment en que tenim concretada la convocatòria, podeu consultar un llistat actualitzat de destinacions de mobilitat separades per programes.

En el llistat trobareu els requeriments d’idioma que s’han de complir per cada destinació que es sol·liciti. La informació que trobeu en les URL de les institucions associades pot diferir amb el que surt al llistat.

Totes les places estan disponibles per a tots els graus, i estan vinculades a departaments determinats de les institucions associades. És responsabilitat de cada alumne assegurar-se que les destinacions que es sol·licitin permetin cursar matèries en altres departaments que no siguin els de l’acord en cas que li interessin.

Llistat de destinacions per al curs 2020-2021 (Pendent d’actualizació per al 2021-2022)

Comparteix-ho: