Usos lingüístics

El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona, i com a tal té usos institucionals i administratius. En la docència universitària s’utilitzen el català i el castellà, com a llengües oficials de Catalunya. Així mateix, es promou el coneixement d’altres llengües amb l’objectiu d’aconseguir una universitat cada cop més plurilingüe.

El professorat i l’alumnat tenen dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Per exemple, els estudiants poden redactar els treballs i contestar els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que utilitzi el professor.

El centre anuncia la llengua de la docència abans de començar el curs acadèmic, així que en formalitzar la matrícula l’alumnat pot consultar la llengua en què s’imparteixen els grups classe de cada assignatura. La llengua indicada no es canvia i es manté durant tot el curs.

L’alumnat que no entén el català té a la seva disposició un curs intensiu de nivell inicial, quinze dies abans de l’inici de cada semestre, i el Programa d’acollida lingüística, que inclou les activitats de la Borsa d’intercanvi lingüístic. Es pot consultar el calendari i els centres on s’imparteixen els cursos i fer la inscripció al formulari dels Serveis Lingüístics.

Dinamització Lingüística (CDL-OD)

Forma part del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona i s’encarrega de fomentar l’ús del català a la Facultat. Organitza activitats com ara cursos de català per als estudiants (crèdits de lliure elecció), per al PAS i per al professorat, i activitats culturals per Sant Jordi (concurs literari, exposició de llibres de la Biblioteca en català).

A la Facultat funcionen els serveis lingüístics següents:

 

Adreça electrònica: xdfilologia@ub.edu

Comparteix-ho: