Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Accés al grau

Informació Matrícula per alumnat que continua estudis

Calendari i horari de matrícula

La matrícula s’iniciarà a partir del proper dia 18 de setembre, mitjançant el procés d’automatrícula.

Per acord de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Filosofia l'ordre de matrículació depèn dels següents criteris: (1) nombre de crèdits superats desprès del tancament d’actes del primer semestre (de major a menor nombre); (2) nota mitjana dels crèdits superats (de major a menor); (3) sorteig en cas d’empat.

Has de consultar el dia i l’hora a partir del quals podràs fer l'automatrícula. La matricula no es pot fer abans de la data i hora fixades.

Atesa la capacitat limitada dels grups i de les assignatures, et recomanem que et matriculis el dia i l’hora que tens assignats i no més tard. En tot cas, la data límit per automatricular-se és el dia 30 d’octubre de 2020.

Alumnes que no es matriculen per primera vegada a l´ensenyament de Filosofia

 

DATA

LLOC

LLISTAT

Alumnes del Grau de Filosofia UB matriculats el curs 2019-2020 i no matriculats el curs 2019-2020 que han comunicat que volen continuar estudis

del 18 al 25 de setembre 2020

Automatrícula per internet

Relació d'alumnes amb dia i hora de matrícula

 

Alumnes admesos al Grau de Filosofia UB per adaptació de pla antic, trasllat i convalidacions

16 de setembre de 2020

Matrícula presencial a la Secretaria de la Facultat

La secretaria contactarà amb l'alumne

 • Tota la informació necessària per matricular-te la trobaràs a la pàgina web dels estudiants de la UB: http://www.ub.edu/acad/grau/matricula/matricula.html on es detalla la normativa acadèmica general i econòmica i dels serveis universitaris. Tot i això, et fem algunes 'indicacions:
  • Pots recollir la carpeta de matrícula al Punt d'informació (vestíbul principal de la planta baixa). Dins de la carpeta, hi trobaràs el document Infomatrícula; és molt important que te’l llegeixis i, si tens dubtes, els consultis a la Secretaria de la Facultat.
  • T'has de matricular d'entre 18 i 60 crèdits. Si et matricules entre 18 i 45 crèdits se't considera estudiant a temps parcial, i si et matricules entre 46 i 60 crèdits, tens la consideració d'estudiant a temps complet. Si et vols matricular de més de 60 crèdits consulta l'apartat corresponent.
  • Si et vols matricular de crèdits obligatoris d’un curs superior, també t'has de matricular de tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors. Per a més informació, consulta la Normativa de permanència vigent.
 • Planifica els  horaris i les assignatures de què et vols matricular. La relació d´assignatures amb els codis, els horaris i els plans docents etc. es troben al web de la Facultat.
 • Pots matricular-te des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet, entrant per Món UB (estudiants) des de la pàgina web de la Universitat. El procés d'automatriculació és senzill, però cal que estiguis atent al monitor de l'ordinador, que t'assenyalarà tots els passos a seguir. Repassa les dades abans de confirmar i, sobretot:
 • Recorda't d’imprimir el resguard de matrícula.
 • Recorda't de fer arribar a la Secretaria de la Facultat la documentació acreditativa conforme tens dret a descompte de matrícula, si escau.

Si et vols matricular de més de 60 crèdits i fins a un màxim de 78, ho has de sol·licitar al cap d'estudis, que ha d'autoritzar-ho. Hauràs de fer la sol·licitud en línia omplint aquest formulari abans de fer la matrícula i amb temps suficient per la seva tramitació.

Totes les sol·licituds presentades s'han de considerar aprovades, sense esperar rebre una comunicació expressa; en cas que el cap d'estudis no ho autoritzés, l'estudiant rebria una comunicació expressa per correu electrònic on s'indicarien les raons que han fet desestimar la sol·licitud presentada.

Tot l'alumnat té assignat per defecte l'itinerari comú, que inclou només les assignatures de formació bàsica i les obligatòries (assignatures de 1r, 2n i 3r cursos).

Per tant, quan l’alumne es matriculi d’assignatures de 4t curs, en el moment de fer l'automatrícula haurà de marcar l'opció canvi d'itinerari curricular.

A la pregunta: «Vols triar la menció?» S'ha de seleccionar «Sí», sempre. Després, en el desplegable cal seleccionar l'itinerari que es vol cursar:

― Itinerari sense mencions.
― Menció en Ètica i Filosofia Política.
― Menció en Lògica, Filosofia del Llenguatge i Filosofia de la Ciència.
― Menció en Estètica i Història de la Filosofia Contemporània.
― Menció en Filosofia Teorètica.
― Menció en Història de la Filosofia

― Mínor en Ciència, Societat i Política.
― Mínor en Economia, Política i Dret.
― Mínor en Filologia Clàssica.
― Mínor en Llenguatge, Informació i Cognició.
― Mínor en Món Contemporani
― Mínor en Ciències Naturals i Ambiental

Comparteix-ho: