Documents acadèmics

Els documents acadèmics se sol·liciten a través del MónUB (Sol·licitud de documents acadèmics). Incorporen la signatura digital i es lliuren en format PDF, que estaran disponibles per imprimir durant un període de 3 anys següents a l'emissió.

En el cas que no recordeu les dades per accedir a MónUB, seguiu les indicacions que trobareu dins del següent enllaç.

Què és? És un document no oficial en què consten les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

Per a què serveix? Per fer tràmits interns a la UB:

 • Per canviar d’ensenyament dins la UB
 • Per sol·licitar beca,
 • Per participar en programes d’intercanvi i mobilitat,
 • Per renovar el NIE,
 • Per fer la preinscripció universitària (si no s’ha finalitzat l’ensenyament)
 • Per Currículum vitae (si no s’ha finalitzat l’ensenyament).

 

Quin contingut té:

 • Dades d’accés a la universitat.
 • Informació sobre les assignatures: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.
 • Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.
 • Dades del títol, si s’ha demanat.
 • Nota mitjana ponderada.
 • Validesa del document.

 

Preu: sense cost

Què és? És un document oficial que dona fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

Per a què serveix? Per acreditar el contingut de l’expedient acadèmic.

Quin contingut té:

 • Dades d’accés a la universitat.
 • Informació sobre les assignatures superades: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.
 • Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.
 • Nota mitjana ponderada.
 • Dades del títol, si s’ha demanat.

 

En format paper i amb signatura manuscrita: únicament s'ha de sol·licitar quan el certificat s'ha de presentar a organismes estrangers i és necessària la legalització de la signatura. S'ha de fer constar a l'apartat comentaris.

S'ha de recollir a la secretaria.

Preu:  taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitar a MónUB

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Què és? És un document que dona fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

Per a què serveix? Per poder continuar els estudis en una altra universitat (trasllat d’expedient)

Quin contingut té:

 • Dades d’accés a la universitat.
 • Informació sobre les assignatures matriculades, cursades i superades: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.
 • Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.
 • Nota mitjana ponderada.
  En el cas de simultaneïtat d'estudis s'ha de fer constar a l'apartat comentaris.

 

Requisits per poder-lo sol·licitar: presentar la carta d’acceptació de la universitat de destinació a la secretaria de la Facultat de Filosofia.

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Lliurament: es fa directament des de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la  Facultat de Filosofia  a la Secretaria del centre on es cursaran els nous estudis.

Què és? És un document que dona fe de les assignatures de què s’ha matriculat l’estudiant el curs acadèmic actual.

Per a què serveix? Per acreditar la sol·licitud de matrícula davant qualsevol entitat que ho requereixi.

Quin contingut té:

 • Nom de les assignatures, el tipus i els crèdits de cadascuna.
 • L’import total de la matrícula.
 • Les dades relatives al pagament.

Sol·licitar a MónUB

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix-ho: