Associacions i activitats dels estudiants

Per veure tota la informació cliqueu aquí.

Els estudiants que hagin de dur a terme el Congrés del TFG poden demanar un ajut econòmic per a la seva realització mitjançant l'imprès de sol·licitud per a activitats dirigit al Degà/ana de la Facultat. Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un pressupost detallat de despeses. Ambdós documents es podran presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia que durà a terme el corresponent registre i donarà trasllat dels mateixos a l'òrgan competent.

El Degà/ana de la Facultat autoritzarà, si s'escau, un import màxim per a cadascun dels grups del Treball de Fi de Grau. Des de la Secretaria de Filosofia s'informarà els estudiants de l'import autoritzat, procediment a seguir i altra documentació addicional que es requereixi.

 

Associacions d'estudiants amb representació als òrgans de govern de la Facultat de Filosofia (eleccions de maig 2021).

Assemblea d'Estudiants de Filosofia

Correu de l'Assemblea

Pàgina Facebook

Renovar Filosofia

Web Renovar Filosofia

Youtube Renovar Filosofia

Instagram Renovar Filosofia

Twitter Renovar Filosofia

Facebook Renovar Filosofia

Email Renovar Filosofia

FNEC (Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya)

Web FNEC

Instagram FNEC

Twitter FNEC

Comparteix-ho: