Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques

L'alumnat amb necessitats educatives específiques pot rebre assessorament i suport a través de la Unitat de Programes d'Integració del Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE). A més d'oferir informació sobre recursos i procediments, des d'aquest servei es gestionen les sol·licituds d'adaptacions individuals i la possible provisió de productes i/o serveis necessaris per a un correcte desenvolupament acadèmic.

Per acollir-se a aquests suports caldrà disposar d'un certificat de discapacitat igual o superior al 33% o d'un diagnòstic mèdic o psicològic que pugui acreditar degudament unes dificultats acadèmiques significatives (per exemple TDAH, dislèxia, malalties cròniques greus, etc.).

Des de l'Ensenyament, el/la Cap d'Estudis vetllarà per fer extensives aquestes mesures, informant els responsables de les assignatures matriculades cada semestre perquè puguin recolzar a l'alumne des de la seva praxi docent, i mantindrà tutories amb els alumnes que requereixin orientacions relacionades amb el Grau o que necessitin informar de situacions concretes.

Comparteix-ho: