Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Itineraris, mencions i optativitat

Optativitat

El pla d’estudis del grau de Filosofia comporta realitzar un total d’assignatures optatives de 54 crèdits que es cursen el quart any:

362785: Qüestions d'Història de la Filosofia I (6 ECTS)

362786: Qüestions d'Història de la Filosofia II (6 ECTS)

362787: Qüestions d'Història de la Filosofia III (6 ECTS)

362788: Qüestions d'Història de la Filosofia IV (6 ECTS)

363789: Qüestions d'Història de la Filosofia V (6 ECTS)

363790: Qüestions d'Història de la Fil. Contemporània I (6 ECTS)

363791: Qüestions d'Història de la Fil. Contemporània II (6 ECTS)

363792: Qüestions d'Història de la Fil. Contemporània III (6 ECTS)

362791: Estètica Contemporània (6 ECTS)

360954: Història de la Filosofia Medieval (6 ECTS)

360955: Història de la Filosofia del Renaixement (6 ECTS)

363795: Filosofia de la Història (6 ECTS)

362809: Qüestions d'Història de la Ciència I (6 ECTS)

363796: Qüestions d'Història de la Ciència II (6 ECTS)

363797: Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia I (6 ECTS)

363798: Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia II (6 ECTS)

363799: Filosofia del Llenguatge i de la Ment I (6 ECTS)

363800: Filosofia del Llenguatge i de la Ment II (6 ECTS)

362799: Qüestions de Lògica I (6 ECTS)

363801: Qüestions de Lògica II (6 ECTS)

363802: Qüestions de Metafísica I (6 ECTS)

363803: Qüestions de Metafísica II (3 ECTS)

363804: Qüestions de Teoria del Coneixement I (6 ECTS)

363805: Qüestions de Teoria del Coneixement II (3 ECTS)

363806: Filosofia de la Naturalesa (6 ECTS)

363807: Teories Ètiques I (6 ECTS)

363808: Teories Ètiques II (3 ECTS)

363809: Bioètica (6 ECTS)

363810: Qüestions de Filosofia Política I (6 ECTS)

363811: Qüestions de Filosofia Política II (3 ECTS)

361146: Pràctiques Externes (6 ECTS)

Mencions

Presentació

L’estructura del pla d’estudis permet, a més de l’itinerari estàndard de grau, cursar una menció.  

La menció implica un inici d’especialització en un àmbit de la filosofia o bé una orientació dels estudis en un àmbit interdisciplinari. En aquest cas es cursen assignatures en altres Facultats de la UB.

La superació dels crèdits necessaris establerts al pla d’estudis de menció o minor s’acredita al SET (Suplement Europeu al Títol).

Els 54 crèdits de la menció es trien entre determinades assignatures optatives del grau de Filosofia fixades per a cada una de les mencions. En el cas de les mencions de minor, hi ha assignatures que es trien entre el grau de Filosofia i determinades assignatures d’altres graus de la UB. L’elecció de la menció es fa directament mitjançant la matrícula de les assignatures; no hi ha preinscripció.

En totes les opcions hi ha la possibilitat d’obtenir fins a 6 crèdits mitjançant pràctiques externes i/o amb el reconeixement de crèdits que marca la llei. En les mencions amb minors, aquest reconeixement només és possible amb assignatures que formen part de l'ensenyament de Filosofia.

PROTOCOL DE TUTORS/ES DE MENCIONS I MINORS

(Aprovat pel Consell d'Estudis el 15-6-2021)

Les mencions i minors formen part del disseny del Grau de Filosofia. Cada menció i minor té un tutor responsable. El tutor orienta l'estudiant en la planificació de les assignatures a escollir i mira de facilitar la coordinació entre les assignatures del grau i amb els altres graus (si és minor), de manera conjunta amb el Cap d'estudis del Grau de Filosofia i la Cap de Secretaria de la SED. L'encàrrec de tutor depèn del Cap d'estudis i es renova anualment.

Cada any el tutor farà una valoració sobre la marxa de la menció o minor, indicant possibles problemes i la seva resolució. A més, ha de passar una enquesta o fer una entrevista als alumnes sobre el grau de satisfacció respecte de la menció o del minor per detectar problemes i fer després una valoració més real sobre el curs.

A tal efecte, durant el mes de maig, la cap de la SED amb el Cap d'Estudis enviaran un correu als tutors demanant-los la informació sobre la marxa del curs i la perspectiva per al curs següent.

 

   Presentació en format pdf

 

Tutor: Dr. Gonçal Mayos


Crèdits optatius a superar en 4rt curs


ECTS


TIPUS

Història de la Filosofia Medieval

6

OTM

Història de la Filosofia del Renaixement

6

OTM

Filosofia de la Història

6

OTM

Qüestions d'Història de la Filosofia I

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia III

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia IV

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia V

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània I

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània III

6

OT

Qüestions d'Història de la Ciència I

6

OT

Qüestions d'Història de la Ciència II

6

OT

Pràctiques Externes

6

PR-OT

TOTAL

84

 


Cal fer els 18 crèdits d’assignatures OTM, 36 crèdits de les assignatures OT indicades en aquesta menció i els 6 crèdits del treball de Fi de Grau.

   Presentació en format pdf

 

Tutora: Dra. Margarita Mauri


Crèdits optatius a superar en 4rt curs


ECTS


TIPUS

Teories Ètiques I

6

OTM

Teories Ètiques II

3

OTM

Bioètica

6

OTM

Qüestions de Filosofia Política I

6

OTM

Qüestions de Filosofia Política II

3

OTM

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània I

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània III

6

OT

Estètica Contemporània

6

OT

Qüestions de Teoria del Coneixement I

6

OT

Qüestions de Teoria del Coneixement II

3

OT

Pràctiques Externes

6

PR-OT

TOTAL

63

 


Cal fer els 24 crèdits d’assignatures OTM, 30 crèdits de les assignatures OT indicades en aquesta menció i els 6 crèdits del TFG.

   Presentació en format pdf

 

Tutor: Dr. Sergi Oms


Crèdits optatius a superar en 4rt curs


ECTS


TIPUS

Qüestions de Lògica I

6

OTM

Qüestions de Lògica II

6

OTM

Filosofia del Llenguatge i de la Ment I

6

OTM

Filosofia del Llenguatge i de la Ment II

6

OTM

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia I

6

OTM

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia II

6

OTM

Qüestions d'Història de la Ciència I

6

OT

Qüestions d'Història de la Ciència II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània I

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània III

6

OT

Pràctiques Externes

6

PR-OT

TOTAL

71

 


Cal fer un mínim de 24 crèdits de les assignatures OTM, un màxim de 30 crèdits de les assignatures OT indicades en aquesta menció i els 6 crèdits del TFG.

   Presentació en format pdf

 

Tutor: Dr. Antonio Castilla


Crèdits optatius a superar en 4rt curs


ECTS


TIPUS

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània I

6

OTM

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània II

6

OTM

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània III

6

OTM

Estètica Contemporània

6

OTM

Qüestions d'Història de la Filosofia I

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia III

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia IV

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia V

6

OT

Història de la Filosofia del Renaixement

6

OT

Teories Ètiques I

6

OT

Teories Ètiques II

3

OT

Pràctiques Externes

6

PR-OT

TOTAL

75

 


Cal fer 24 crèdits de les assignatures OTM, 30 crèdits de les assignatures OT indicades en aquesta menció i els 6 crèdits del TFG.

   Presentació en format pdf

 

Tutor: Dr. Josep M. Romero    


Crèdits optatius a superar en 4rt curs


ECTS


TIPUS

Qüestions de Metafísica I

6

OTM

Qüestions de Metafísica II

3

OTM

Qüestions de Teoria del Coneixement I

6

OTM

Qüestions de Teoria del Coneixement II

3

OTM

Filosofia de la Naturalesa

6

OTM

Història de la Filosofia Medieval

6

OTM

Història de la Filosofia del Renaixement

6

OTM

Qüestions d'Història de la Filosofia I

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia III

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia IV

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia V

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània I

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània III

6

OT

Estètica Contemporània

6

OT

Filosofia de la Història

6

OT

Qüestions d'Història de la Ciència I

6

OT

Qüestions d'Història de la Ciència II

6

OT

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia I

6

OT

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia II

6

OT

Filosofia del Llenguatge i de la Ment I

6

OT

Filosofia del Llenguatge i de la Ment II

6

OT

Qüestions de Lògica I

6

OT

Qüestions de Lògica II

6

OT

Teories Ètiques I

6

OT

Teories Ètiques II

3

OT

Bioètica

6

OT

Qüestions de Filosofia Política I

6

OT

Qüestions de Filosofia Política II

3

OT

Pràctiques Externes

6

PR-OT

TOTAL

174

 


Cal fer els 36 crèdits d’assignatures OTM, 18 crèdits de les assignatures OT indicades en aquesta menció i els 6 crèdits del TFG

   Presentació en format pdf

 

Tutor: Dr. Marcel François Cano

L'alumne ha de cursar 60 crèdits, distribuïts de la següent manera:

 • 18 crèdits a escollir entre les següents assignatures del Grau de Filosofia:


Assignatura


ECTS


TIPUS

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia I

6

OT

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia II

6

OT

Qüestions d’Història de la Ciència I

6

OT

Qüestions d’Història de la Ciència II

6

OT

Bioètica

6

OT

Qüestions de Filosofia Política I

6

OT

Qüestions de Filosofia Política II

3

OT

 

 • 36 crèdits a escollir entre les següents assignatures d'altres graus:


Assignatura

     


Crèdits

 

Sociologia I (Sociologia)

     

6

 

Ciència Política I (CPA)

     

6

 

Metodologia de les Ciències Socials (Economia)

     

6

 

Sociologia del Coneixement (Sociologia)

     

6

 

Sociologia de la Comunicació i la Informació (Sociologia)

     

6

 

Història Política i Social Contemporània (CPA)

     

6

 

Sociologia de la Seguretat i del Risc (Sociologia)

     

6

 

Sociologia Mediambiental (Sociologia)

     

6

 

Economia i Política Industrial i Tecnològica (Economia)

     

6

 

Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient (Economia)

     

6

 

Intervenció Política i Social (Sociologia)

     

6

 

Gestió Pública Medi Ambient  (Economia)

     

6

 

Conflicte Social i Acció Col·lectiva (Sociologia)

     

3

 

Bioètica i Dret (Dret)

     

3

 

 

 • 6 crèdits obligatòris: TFG


Opcionalment es podran cursar 6 crèdits de pràctiques externes a computar dins dels 18 o dels 36 crèdits.

Opcionalment es podran obtenir fins a 6 crèdits mitjançant el reconeixement acadèmic per la participació en activitats institucionals a computar dins els 18 crèdits de les assignatures optatives del Grau de Filosofia a escollir per a aquest minor.

TIPUS DE MATÈRIA:
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció / PR-OB – pràctiques externes obligatòries/
PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau
FB branca principal / FB altres branques

   Presentació en format pdf

 

Tutor: Dr. José M. Esquirol

L'alumne ha de cursar 60 crèdits, distribuïts de la següent manera:

 • 18 crèdits a escollir entre les següents assignatures del Grau de Filosofia:
 


Assignatura


ECTS


TIPUS

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia I

6

OT

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia II

6

OT

Qüestions d’Història de la Ciència I

6

OT

Qüestions d’Història de la Ciència II

6

OT

Bioètica

6

OT

Qüestions de Filosofia Política I

6

OT

Qüestions de Filosofia Política II

3

OT

Teories Ètiques I

6

OT

Teories Ètiques II

3

OT

Qüestions de Teoria del Coneixement I

6

OT

Qüestions de Teoria del Coneixement II

3

OT

 

 • 36 crèdits a escollir entre les següents assignatures d'altres graus:


Assignatura

     


Crèdits

 

Introducció a l'Economia (Economia)

     

6

 

Ciència Política I (Dret)

     

6

 

Introducció al Dret (GAP)

     

6

 

Metodologia de les Ciències Socials (Economia)

     

6

 

Història del Pensament Econòmic (Economia)

     

6

 

Història Econòmica del Segle XX (Economia)

     

6

 

Economia Política (GAP)

     

6

 

Economia i Estat del Benestar (CPA)

     

3

 

Història de l'Estat del Benestar (Sociologia)

     

3

 

Estat i Societat (Sociologia)

     

6

 

Intervenció Política i Social (Sociologia)

     

6

 

Història del  Dret (Dret)

     

6

 

Filosofia del Dret (Dret)

     

6

 

Sociologia del Dret (Dret)

     

3

 

Bioètica i Dret (Dret)

     

3

 

Sistema de  Drets i Llibertats (Dret)

     

6

 

Unió Europea: Institucions Polítiques (CPA)

     

6

 

Món Actual (Història)

     

9

 

Gènere i Història (Història)

     

6

 

 

 • 6 crèdits obligatòris: TFG

Opcionalment es podran cursar 6 crèdits de pràctiques externes a computar dins dels 18 o dels 36 crèdits.

Opcionalment es podran obtenir fins a 6 crèdits mitjançant el reconeixement acadèmic per la participació en activitats institucionals a computar dins els 18 crèdits de les assignatures optatives del Grau de Filosofia a escollir per a aquest minor.

TIPUS DE MATÈRIA:
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció /
PR-OB – pràctiques externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau

   Presentació en format pdf

 

Tutor: Dr. Ignacio Marcio

L'alumne ha de cursar 60 crèdits, distribuïts de la següent manera:

 • Un màxim de 24 crèdits a escollir entre les següents assignatures del Grau de Filosofia:

Assignatura

ECTS

Tipus

Qüestions d'Història de la Filosofia I

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia III

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia IV

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia V

6

OT

Història de la Filosofia Medieval

6

OT

Història la Filosofia del Renaixement

6

OT

 

 • Un mínim de 30 crèdits a escollir entre les següents assignatures del grau de Filologia Clàssica.

Assignatura

     

Crèdits

 

Introducció al Grec I  (Filologia Clàssica)

     

6

 

Introducció al Grec II (Filologia Clàssica)

     

6

 

Introducció al Grec III (Filologia Clàssica)

     

6

 

Llatí I (Filologia Clàssica)

     

6

 

Llatí II (Filologia Clàssica)

     

6

 

Llengua Llatina (Filologia Clàssica)

     

6

 

Gramàtica Grega (Filologia Clàssica)

     

6

 

Sintaxi Grega (Filologia Clàssica)

     

6

 

Gramàtica Llatina I (Filologia Clàssica)

     

6

 

Gramàtica Llatina II (Filologia Clàssica)

     

6

 

Tradició Clàssica (Filologia Clàssica)

     

6

 

Literatura Grega I: Grans Obres (Filologia Clàssica)

     

6

 

Prosa Clàssica Llatina I (Filologia Clàssica)

     

6

 

Mitologia Grega (Filologia Clàssica)

     

6

 

Història i Mètodes de la Filologia Clàssica (Filologia Clàssica)

     

6

 

 

 • 6 crèdits obligatòris: TFG

Opcionalment es podran cursar 6 crèdits de pràctiques externes a computar dins dels 24 crèdits.

Opcionalment es podran obtenir fins a 6 crèdits mitjançant el reconeixement acadèmic per la participació en activitats institucionals a computar dins dels 24 crèdits de les assignatures optatives del Grau de Filosofia a escollir per a aquest minor.

TIPUS DE MATÈRIA:
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció /
PR-OB – pràctiques externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau

FB branca principal / FB altres branques

   Presentació en format pdf

 

Tutor:  Dr. José Martínez

L'alumne ha de cursar 60 crèdits, distribuïts de la següent manera:

 

Un màxim de 24 crèdits a escollir entre les assignatures optatives del grau de Filosofia següents:


Assignatura

ECTS

Tipus

Qüestions de Lògica I

6

OT

Qüestions de Lògica II

6

OT

Filosofia del Llenguatge i de la Ment I

6

OT

Filosofia del Llenguatge i de la Ment II

6

OT

 

 • Un mínim de 30 crèdits a escollir entre les següents assignatures d'altres graus:

Assignatura

     

Crèdits

 

Història i Epistemologia de la Psicologia (Psicologia)

     

6

 

Etologia i Evolució de la Conducta (Psicologia)

     

6

 

Biologia del Comportament (Psicologia)

     

6

 

Estadística (Psicologia)

     

6

 

Psicologia Social (Psicologia)

     

6

 

Psicofisiologia (Psicologia)

     

6

 

Aprenentatge, Motivació i Emoció (Psicologia)

     

6

 

Llenguatge i Comunicació (Psicologia)

     

6

 

Pensament i Resolució de Problemes (Psicologia)

     

6

 

Introducció a la Lingüística (Lingüística)

     

6

 

Lingüística Bàsica: Aplicacions (Lingüística)

     

6

 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Lingüística)

     

6

 

Psicolingüística (Lingüística)

     

6

 

Llenguatge i Comunicació (Lingüística)

     

6

 

Adquisició de Llengües (Lingüística)

     

6

 

Biolingüística (Lingüística)

     

6

 

Lingüística Computacional (Lingüística)

     

6

 

Programació I (Enginyeria Informàtica)

     

6

 

Programació II (Enginyeria Informàtica)

     

6

 

Introducció als Ordinadors (Enginyeria Informàtica)

     

6

 

Intel·ligència Artificial (Enginyeria Informàtica)

     

6

 

 

 

 • 6 crèdits obligatòris: TFG

Opcionalment es podran cursar 6 crèdits de pràctiques externes a computar dins dels 24 crèdits.

Opcionalment es podran obtenir fins a 6 crèdits mitjançant el reconeixement acadèmic per la participació en activitats institucionals a computar dins els 24 crèdits de les assignatures optatives del Grau de Filosofia a escollir per a aquest minor.

TIPUS DE MATÈRIA:
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció /
PR-OB – pràctiques externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau

FB branca principal / FB altres branques

   Presentació en format pdf

 

Tutor: Dra. Carmen Revilla

 

L'alumne ha de cursar 60 crèdits, distribuïts de la següent manera: 

 • 24 crèdits a escollir entre les assignatures optatives del grau de Filosofia següents:

Assignatura

ECTS

Tipus

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània I

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània II

6

OT

Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània III

6

OT

Filosofia de la Història

6

OT

Qüestions de Filosofia Política I

6

OT

Qüestions de Filosofia Política II

3

OT

 

 • 30 crèdits a escollir entre les següents assignatures d'altres graus:

Assignatura

     

Crèdits

 

Antropologia Religiosa (Antropologia)

     

9

 

Món Actual (Antropologia)

     

6

 

Pensar la Història (Història)

     

9

 

Gènere i Història (Història)

     

6

 

Història Contemporània (Història)

     

9

 

Literatura i Pensament en el Segle XX (Fil. Hispànica)

     

6

 

Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere (Estudis Literaris)

     

6

 

Sociologia del Coneixement (Sociologia)

     

6

 

Metodologia de les Ciències Socials (Sociologia)

     

6

 

 

 • 6 crèdits obligatòris: TFG

Opcionalment es podran cursar 6 crèdits de pràctiques externes a computar dins dels 24 o dels 30 crèdits.

Opcionalment es podran obtenir fins a 6 crèdits mitjançant el reconeixement acadèmic per la participació en activitats institucionals a computar dins els 24 crèdits de les assignatures optatives del Grau de Filosofia a escollir per a aquest minor.

TIPUS DE MATÈRIA:
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció /
PR-OB – pràctiques externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau

FB branca principal / FB altres branques

   Presentació en format pdf

 

Tutor: Dr. Albert Solé

L'alumne ha de cursar 60 crèdits, distribuïts de la següent manera:

18 crèdits a escollir entre les assignatures optatives del grau de Filosofia següents:

Assignatura

ECTS

Tipus

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia I

6

OT

Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia II

6

OT

Qüestions d'Història de la Ciència I

6

OT

Qüestions d'Història de la Ciència II

6

OT

Bioètica

6

OT

Filosofia de la Naturalesa

6

OT

Qüestions de la Teoria del Coneixement I

6

OT

 

 • 36 crèdits a escollir entre les següents assignatures d'altres graus:

Assignatura

     

Crèdis

 

Fonaments de Biologia (Ciències Ambientals)

     

6

 

Biologia I (Biologia)

     

6

 

Evolució del Pensament Biològic (Biologia)

     

6

 

Evolució (Biologia)

     

6

 

Evolució Humana (Biologia)

     

6

 

Antropologia Biològica (Biologia)

     

6

 

Física (Biologia)

     

6

 

Química (Biologia)

     

6

 

Societat i Medi Ambient (Ciències Ambientals)

     

6

 

Economia, Recursos Naturals i Medi Ambient (Ciències Ambientals)

     

6

 

Dret Ambiental (Ciències Ambientals)

     

6

 

Avaluació de l'Impacte Ambiental (Ciències Ambientals)

     

6

 

Astronomía (Física)

     

6

 

 

 • 6 crèdits obligatòris: TFG

Opcionalment es podran cursar 6 crèdits de pràctiques externes a computar dins dels 18 o dels 36 crèdits.

Opcionalment es podran obtenir fins a 6 crèdits mitjançant el reconeixement acadèmic per la participació en activitats institucionals a computar dins els 18 crèdits de les assignatures optatives del Grau de Filosofia a escollir per a aquest minor.

TIPUS DE MATÈRIA:
FB – Formació Básica/ FU Formació Básica UB / OB – obligatòria / OT – optativa del grau / OTM – optativa d’menció /
PR-OB – pràctiques externes obligatòries/ PR-OT – pràctiques optatives/ TR – treball final de grau

FB branca principal / FB altres branques

Comparteix-ho: