Detall

Convocatòria d'Ajuts de Matrícula pels estudiants de nou accés que no poden gaudir de Beca General per incompliment de requisits acadèmics, curs 2013/2014

Notícia | 09-10-2013

Resolució de la vicerectora d'Estudiants i Política Linguïstica de la Universitat de Barcelona de 1 d'octubre de 2013, de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la UB per la que s'aproven les bases que haurà de regir la concessió d'ajuts de matrícula pels alumnes de nou accés que no poden gaudir de Beca General del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, per incompliment de requisits acadèmics, el curs 2013/2014[+]

Objecte de la convocatòria

Les bases de la resolució regulen la convocatòria dels ajuts de matrícula pels estudiants de nou accés del curs 2013/2014.


L'import de l'ajut serà l'import total dels crèdits ordinaris de la matrículat del curs 2013/2014, per als beneficiaris i limitacions que estableixen les bases d'aquesta convocatòria.


La dotació econòmica total de la convocatòria té una cobertura màxima de 150.000 euros, en funció dels recursos disponibles en la partida pressupostària del programa bkUB Els respectius ajuts es faran efectius durant l'exercici 2014, respectant estrictament l'ordre de puntuació obtinguda i fins l'esgotament de la cobertura màxima, a càrrec de la corresponent partida pressupostària que es dotarà en el pressupost 2014.
Termini de presentació: del 2 al 31 d'octubre de 2013Comparteix-ho: