Guia d'experts

Facultat_Fisica
La Guia d’experts de la Universitat de Barcelona està a disposició dels mitjans de comunicació i de la societat per facilitar el contacte amb el personal docent i investigador en relació amb els seus àmbits d'expertesa i de coneixement. Podeu accedir a les dades d'experts mitjançant l'eina de cerca, tant per àmbits de coneixement com per paraula clau.
Comparteix-ho: