Instal·lacions i equipaments

 • Planta 0
 1. Aula Magna Enric Casassas
 2. Cafeteria i restaurant
 3. Menjador
   
 • Planta 1
 1. Biblioteca
 2. Servei de fotocòpies  

 • Planta 0
 1. Sala de graus (A01S)
 2. A02I. Aula d'informàtica SUN
 3. A03I. Aula d'informàtica per a alumnes
 4. A04L. Laboratori de quàntica
 5. A05L. Laboratori d'electrònica
 6. A06L. Laboratori d'estat sòlid
 7. A07I i A08I. Aules d'informàtica per a docència
 8. A09E. Local d'estudiants
 • Planta 1
 1. Secretaria d'Estudiants i Docència
 2. Punt d'informació
 3. Aules A11G i A12G
 4. Deganat
 • Planta 2
 1. A21L. Laboratori de mecànica
 2. A28L. Laboratori de medis continus
 3. Aules A22G, A23G, A24M, A25M, A26P i A27P
 • Planta 3
 1. A31L. Laboratori d'òptica
 2. A36L. Laboratori d'electricitat
 3. Aules A32G, A33M, A34M i A35G
 • Planta 4
 1. A41L. Laboratori de física moderna
 2. A46L. Laboratori de termologia
 3. Aules A42G, A43M, A44M i A45G

 • Planta 0
 1. Punt d'informació Pau Gargallo
 2. N01L. Laboratori docent. Fotònica i formació i tractament d’imatge
 3. N02L. Laboratori docent. Electricitat i òptica. Física II
 4. N03L. Laboratori docent. Física de materials dielèctrics i òptics. Instrumentació física. CETOMM (comportament elèctric, tèrmic, òptic i magnètic dels materials)
 5. N04L. Laboratori docent. Laboratori de tecnologia electromagnètica
 6. N05L. Laboratori docent. Dispositius electrònics i fotònics
 7. Aula N06G
 • Planta 1
 1. Sala de graus Eduard Fontseré
 2. Sala de juntes
 3. N11L. Laboratori docent
 4. N12L. Laboratori docent. Sistemes digitals i processadors
 5. N13L. Laboratori docent
 6. N14L. Laboratori docent
 7. N15L. Laboratori docent. Electrònica de potència
 • Planta 2
 1. Oficina de Gestió Departamental d'Electrònica
 2. Oficina de Gestió i Promoció del Centre d'Enginyeria de Microsistemes per a Instrumentació i Control (CEMIC)
 3. Laboratori de recerca de prototips (EL)
 4. Laboratori de recerca de microprocessadors, òptica integrada, i optoelectrònica (EL)
 5. Laboratori de recerca de disseny i test de circuits (EL)
 6. Laboratori de recerca de micro- i nanosistemes i bioelectrònica (EL)
 7. Laboratori de recerca de test i caracterització de dispositius electrònics (EL)
 • Planta 3
 1. Seminari gran (325) i Seminari petit (328) de la Facultat
 2. Seminari d'Electrònica (324)
 3. Seminari de Fonamental
 4. Laboratori de recerca de control i potència (EL)
 5. Laboratori de recerca de radiofreqüències i microones (EL)
 6. Laboratori de recerca de magnetisme i propietats de transport (FF)
 • Planta 4
 1. Laboratori de caracterització de materials i dispositius (FAO)
 2. Laboratori de recerca de física i enginyeria de materials amorfs i nanoestructurats (FEMAN) (425) (FAO)
 3. Laboratori de recerca de química i ultrabaixes temperatures (FF)
 4. Laboratori de recerca de magnetisme, baixes temperatures i microones (FF)
 5. Laboratori de recerca de propietats magnètiques i transport elèctric (FF)
 6. Laboratori de recerca de processament amb làser (GPL) (FAO)
 • Planta 5
 1. Oficina de Gestió Departamental de Física Aplicada i Òptica
 2. Seminari de Física Aplicada i Òptica
 3. Laboratori de manipulació òptica i biofotònica (FAO)
 • Planta 6
 1. Laboratori de recerca de física no lineal (ECM)
 2. Laboratori de recerca de materials (ECM)
 • Planta 7
 1. Secretaria d'Astronomia i Meteorologia
 2. SEA (Sociedad Española de Astronomia)

 • Planta 0
 1. Centre de Projecció Tèrmica (CPT)
 2. Unitat Tecnològica Mecànica
 3. Servei de Criogènia
 4. Laboratori de micro- i nanotecnologia
 • Planta 1
 1. Aules de màsters: V15P, V14E (sala d'informàtica de màsters), V13P, V12M, V11G
 2. Laboratori de test i caracterització de sensors de gasos (CIDEM)
 3. Laboratori de síntesi i processament de materials avançats (CIDEM)
 4. Laboratori de física de fluids (V16L)
 5. Punt d'Atenció als Usuaris dels Serveis Lingüístics
 • Planta 2
 1. Laboratori de fotònica (EL)
 2. Unitat de Prototips
 3. Laboratori d'electrofotònica (EL)
 4. Laboratori de projectes d'enginyeria electrònica (EL)
 • Planta 3
 1. Oficina de Gestió Departamental de Fonamental
 • Planta 4
 1. Laboratori de recerca d'energia solar (GES) (FAO)
 2. Laboratori de recerca de materials i estructures en capa prima per la spintrònica (GECFE) (FAO)
 3. Laboratori de recerca de capes primes i enginyeria de superfícies (CFIS) (FAO)
 4. Laboratori de recerca de física i enginyeria de materials amorfs i nanoestructurats (FEMAN) (FAO)
 5. Laboratori de caracterització de materials multifuncionals (FAO)
 6. Laboratori d'espectrometria de masses d'ions secundaris SIMS (CCIT-UB)
 • Planta 5
 1. Aula Seminari Pere Pascual
 2. Laboratori de cultiu cel·lular (FAO)
 3. Laboratori de feixos vectorials de llum (FAO)
 4. Laboratori de fronts d'ona i qualitat d'imatge (FAO)
 5. Laboratori fotogràfic (FAO)
 • Planta 6
 1. Oficina de Gestió Departamental d'Estructura i Constituents de la Matèria
 2. Sala d'ordinadors (ECM)
 • Planta 7
 1. Laboratori de física d'altes energies (ECM)
 2. Laboratori de física no lineal (ECM)
 3. Laboratoris d'astronomia V71L, V81E i V91E
 4. Seminari d'Astronomia i Meteorologia
 5. Física de l'atmosfera
 6. Accés a la terrassa

Comparteix-ho: