Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics (SL) tenen per missió la promoció de la formació en llengua catalana i l’assessorament lingüístic multilingüe per a les activitats acadèmiques, tècniques i administratives de la comunitat universitària, segons explicita l’article 6.5 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona. A més de contribuir a la plena normalització lingüística del català, s’ocupa de la comunicació multilingüe en l’àmbit universitari; són línies prioritàries la gestió del castellà i l’anglès com a llengües de treball dins l’espai europeu d’educació superior, la revisió dels textos científics del PDI en anglès, l’acollida i la iniciació de l’alumnat nouvingut en la comprensió oral i escrita del català, i l’aprenentatge de la llengua catalana, tant en cursos presencials com a través del Campus Virtual per a tots els col·lectius.

 • Xarxa de Dinamització Lingüística
  La Xarxa de Dinamització Lingüística té per finalitat sistematitzar harmònicament les accions encaminades a estimular l’ús de la llengua catalana en la docència, la recerca, l’administració i la gestió universitàries, la informació i la representació de la Universitat de Barcelona a l’exterior. Formen aquesta xarxa les comissions de dinamització lingüística (CDL) dels centres. A les CDL hi ha representats els diferents col·lectius: el professorat, el personal d’administració i serveis, i l’alumnat..
   
 • Punt d’Atenció als Usuaris de Diagonal Sud
  Situat a la Facultat, el PAU ofereix i difon serveis i recursos lingüístics adreçats tant a l’alumnat propi com a l’alumnat de mobilitat.
   
 • Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de Diagonal Nord
  Situat a la Biblioteca del Campus de Diagonal Nord, primer nivell, és un servei obert a tot l’alumnat per aprendre llengües de manera autònoma. S’hi pot estudiar alemany, anglès, català, francès, italià, japonès, rus i xinès.

 

 

Comparteix-ho: