El Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social Contemporani (GREPPS) es va constituir l’any 2011 i ha estat reconegut fins ara per l’AGAUR en les convocatòries del trienni 2014-2016 i de 2017 (2017SGR0431).
Més informació