Benvinguda de la degana

Em satisfà donar-vos la benvinguda, en nom de les persones que conformem la nostra comunitat universitària: alumnat, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS). I us obrim les portes de la Facultat d’Infermeria amb la intenció de presentar-vos tota la informació que pugui ser-vos útil per conèixer-ne l’estructura, l’organització, els serveis i tot allò que us pot ser d’interès.

Fent una mirada al passat, la història de la Facultat actual es remunta a l’any 1977, quan a partir del Reial decret 2128/1977 els estudis d’Infermeria, impartits fins llavors a l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, es van convertir en una diplomatura universitària. A partir d’aquí, l’Escola Universitària d’Infermeria, de manera directa, va esdevenir un centre de ple dret que formava part de l’estructura bàsica de la Universitat.

Uns anys més tard, durant el curs acadèmic 2016-2017, es va impulsar una reforma d’estructures de la Universitat, entre les quals l’Escola Universitària d’Infermeria va passar a ser la Unitat de Formació i Recerca d’Infermeria integrada en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Finalment, el 24 d’abril de 2023 es va publicar al DOGC la resolució REU/1303/2023, de 13 d’abril, per la qual es creava, amb efectes des del curs 2023-2024, la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, que es convertia en un centre de ple dret de la Universitat i en un referent en la formació infermera.

L’ensenyament d’Infermeria imparteix docència en dos Campus universitaris: Campus Bellvitge i Campus Clínic. La seva seu està ubicada al Campus Bellvitge, en el qual hi ha dos edificis: el Pavelló de Govern i l’Aulari. Al Campus Clínic hi ha dos edificis: la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i l’edifici Ramon Llull de l’Escola Industrial. Als dos campus l’alumnat pot dur a terme formació amb simulació de baixa, mitjana i alta fidelitat, entre d’altres, a les aules d’habilitats clíniques.

Actualment, a la Facultat s’imparteix el grau en Infermeria i tres màsters universitaris: Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria, Infermeria de Pràctica Clínica Avançada i Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres, i un programa de doctorat en Infermeria i Salut. A més, ofereix una àmplia oferta de màsters de formació permanent. Així mateix, al Campus Bellvitge també es pot cursar el programa universitari Ciències de la salut, en el marc de la Universitat de l’Experiència, adreçat a persones més grans de cinquanta-cinc anys.

Un valor afegit d’estudiar a la nostra Facultat és fer-ho en la més ben posicionada en els rànquings d’universitats d’arreu del món, i que és a més la primera de Catalunya i de tot l’estat al prestigiós rànquing de Shanghai. Així mateix, és la Facultat en què es forma el nombre més elevat d’estudiants del grau en Infermeria, atès que capta el 31,5 % del total d’alumnes que volen cursar aquest grau a Catalunya. Les enquestes de satisfacció de l’alumnat mostren que un alt percentatge tornaria a cursar el grau en Infermeria i que ho faria al nostre centre.

La nostra Facultat és un centre que té un impacte rellevant en la docència, la recerca i la innovació. Tenim el ferm compromís de fer de fil conductor per interactuar i fer transferència entre l’àmbit acadèmic i l’àmbit comunitari. Per aquest motiu, la Facultat participa en el Programa de política social i accés a la universitat, en el Programa Prometeus i en el Projecte UniMentor de voluntariat social universitari (de l’Ajuntament de Barcelona), en l’aprenentatge servei (ApS), i té convenis amb cinc hospitals universitaris, onze d’associats, cinquanta-un centres d’atenció primària, set de sociosanitaris i diversos centres de salut mental.

La Facultat aposta per la internacionalització del professorat i l’alumnat, amb la possibilitat de cursar el programa de mobilitat europea Erasmus, del qual l’ensenyament forma part des de fa molts anys.

A la Facultat es formen més de 1.500 estudiants de grau, més de 120 de màsters universitaris, més de 80 del programa de doctorat, i més de 450 de màsters de formació permanent.

En l’àmbit de la recerca, la Facultat compta amb més de 100 investigadors i amb aproximadament 385 professors (a temps complet i temps parcial). Cal assenyalar que el PDI de la Facultat participa en diferents grups de recerca consolidats (SGRC) i en el grup propi de recerca emergent de la Facultat (SGRE). Així mateix, el PDI participa en dos grups propis d’innovació docent consolidats.

L’equip deganal, els òrgans col·legiats i tota la comunitat universitària de la Facultat (alumnat, PDI i PAS) treballem per assolir els reptes que l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) determina, des de la responsabilitat i amb voluntat de servei, per a la millora continuada de tot allò que fem i del que som.

Volem ser una facultat avantguardista i líder, oberta a la interacció amb el món universitari i professional (col·legis, associacions i organitzacions), en els àmbits nacional i internacional.

Esperem que aquest web us serveixi per conèixer millor la nostra Facultat, tant per als que ja en formeu part com, sobretot, per als que us hi apropeu com a futurs estudiants o per cercar-hi informació sobre la recerca o les activitats que s’hi duen a terme.

Us convido a conèixer i visitar la nostra Facultat.

 

Maria Teresa Lluch Canut
Degana de la Facultat d'Infermeria

Comparteix-ho: