Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s'hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l'elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

  • Garantir que es mesuren, s'analitzen i s'utilitzen els resultats (de l'aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d'interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
  • Supervisar l'execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
  • Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d'acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.


Components de la Comissió delegada de Qualitat de la Facultat d'Infermeria (d'acord amb el reglament de la Facultat):

LLUCH CANUT, M. TERESA, Degana - Presidenta

MORENO POYATO, ANTONI, Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals (i coordinador Màster

MORIN FRAILE, VICTORIA, Vicedegana Docència, Estudiats i Compromís Social

ROMERO GARCIA, MARTA, Vicedegana Acadèmica i de Qualitat (i coordinadora Màster Universitari de Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria - MULGSI) - Secretària Comissió

DEL PINO GUTIERREZ, AMPARO, Cap d'Estudis d'Infermeria

BENITO ARACIL, LLUCIA, Directora departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

SAZ ROY, M. ÁNGELES, Directora departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

FALCO PEGUEROLES, ANNA, Coordinadora Màster Universitari d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada (MUIPCA)

FABRELLAS PADRÉS, NÚRIA, Coordinadora del programa de doctorat Infermeria i Salut

CODINA RODRIGUEZ, AINA, Alumna - Campus Bellvitge

TRUJILLO NAVARRO, PAU, Alumne - Campus Bellvitge

GARCIA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap de la Secretaria d'Estudiants i de Docència - Campus Bellvitge

MATAS NUÑEZ, LORETA, Representant Personal Tècnic, Gestió, Administració i Serveis (PTGAS)