Visites acreditació

Degut a la recent creació de la Facultat d'Infermeria, encara no hem realitzat al centre cap visita d'acreditació.