Detall

Nova Junta de Facultat i reelecció de Miquel Térmens com a degà de la FIMA

Notícies destacades | 30-05-2022

Avui 30 de maig de 2022 ha tingut lloc una reunió extraordinària de la Junta de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, en la qual s'ha fet la constitució de la nova Junta, sortida de les eleccions del passat 11 de maig, i s'ha procedit a l'elecció de degà de la Facultat, sent reelegit per un segon mandat el professor Miquel Térmens.

La nova Junta de Facultat està integrada pels següents membres, per col·lectius:

  • Professorat ordinari: Jordi Ardanuy Baró, Ángel Borrego Huerta, Maite Comalat Navarra, Núria Ferran Ferrer, Javier Guallar Delgado, Núria Jornet Benito, Mario Pérez-Montoro Gutiérrez, Pedro José Rueda Ramírez, Lydia Sánchez Gómez, Andreu Sulé Duesa, Miquel Térmens Graells i Cristóbal Urbano Salido.
  • Altre personal docent i investigador: Juan José Boté Vericad, Maddalena Fedele i Hibai López González.
  • Personal d'administració i serveis: Alberto Martínez Núñez, Ana Romera Valentin i Jordi Solà Antolin.
  • Alumnes: Oriol Albis Cubells, Ariadna Bonnin Jorge, Blanca Gallardo Cabañas, Xavier Hernández Ferran i Paula Indias Pardo (en aquest col·lectiu, continuen els representants que ja van ser escollits a les eleccions del 2021).

L'acte ha estat conduit pel professor Mario Pérez-Montoro com a president, en tant que PDI de més categoria més veterà, per Javier Guallar com a secretari en tant que secretari de Facultat en funcions i per dos vocals escollits per sorteig entre els representants presents, Maite Comalat i Ana Romera.

Després de la constitució de la nova Junta, s'ha donat pas al discurs del candidat a degà, Miquel Térmens, que ha presentat el seu programa pels propers anys i ha anunciat la composició de l'equip deganal, que queda així:

  • Miquel Térmens: degà i responsable d’economia, professorat i doctorat
  • Marina Salse: vicedegana de temes acadèmics
  • Lydia Sánchez: vicedegana de recerca i d’afers generals
  • Maddalena Fedele: vicedegana d’emprenedoria i de qualitat
  • Javier Guallar: secretari de la Facultat i responsable de comunicació i relacions amb els estudiants

A continuació, ha tingut lloc la votació a degà, secreta i amb urna, amb el resultat de 19 vots emesos, tots 19 a favor del candidat Miquel Térmens, qui ha estat reelegit com a degà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals.

Enhorabona i molts encerts!


Comparteix-ho: