Junta de Facultat

La Junta de Facultat és formada per un total de 31 membres - 16 representants del professorat funcionari dels cossos docents universitaris, 3 representants d'altre personal docent i investigador, 9 representants d'estudiants, inclosos els de doctorat, i 3 representants del personal d'administració i serveis. La composició actual de la Junta, que és presidida pel degà del centre, és la següent:

 • Professorat ordinari: Ernest Abadal, Sílvia Argudo, Mònica Baró, Ángel Borrego, Maite Comalat, Núria Jornet, Mario Pérez-Montoro, Carina Rey, Pedro Rueda, Anna Rubió,Marina Salse, Lydia Sánchez, Andreu Sulé, Miquel Térmens, Cristóbal Urbano i Anna Villarroya.
   
 • Altre personal docent i investigador: Javier Guallar,  Anna Marquès i una plaça vacant

 

 • Personal d'administració i serveis: Albert Planas, M.Carme Rebellón i Jordi Solà.
   
 • Alumnes: Oriol Albis Cubells, Ariadna Bonnin Jorge, Blanca Gallardo Cabañas, Xavier Hernández Ferran i Paula Indias Pardo.

 

A les sessions de la Junta hi són membres convidats la cap de Secretaria del centre, la cap de l'Administració de centre, la cap de la Secció de Biblioteconomia de la Biblioteca de la Universitat, el professor coordinador de les aules informàtiques i el professor coordinador del Pla d'acció tutorial, en el cas que no siguin membres de la Junta.

Funcions de la Junta de Facultat

 1. Fer les propostes d'ensenyaments i titulacions, determinar i revisar els objectius formatius i fixar els plans d'estudis.
   
 2. Coordinar les activitats docents dels ensenyaments que s'hi vinculin i les dels seus caps d'estudis.
   
 3. Organitzar els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat acadèmica.
   
 4. Aprovar la distribució del pressupost assignat, així com el retiment de comptes anual.
   
 5. Proposar les despeses d'obres i gestionar les de manteniment.
   
 6. Coordinar els cursos d'extensió universitària.
   
 7. Organitzar activitats complementàries i dinamitzadores de la vida universitària.
   
 8. Organitzar totes les altres activitats que li siguin atribuïdes per les disposicions vigents.
Comparteix-ho: