Junta de Facultat

La Junta de Facultat és formada per un total de 31 membres -16 representants del professorat amb vinculació permanent, 3 representants d'altre personal docent i investigador, 9 representants d'estudiants, inclosos els de doctorat, i 3 representants del personal d'administració i serveis. La composició actual de la Junta, que és presidida pel degà del centre, és la següent:

 • Professorat ordinari: Jordi Ardanuy Baró, Ángel Borrego Huerta, Maite Comalat Navarra, Núria Ferran Ferrer, Javier Guallar Delgado, Núria Jornet Benito, Mario Pérez-Montoro Gutiérrez, Pedro José Rueda Ramírez, Lydia Sánchez Gómez, Andreu Sulé Duesa, Miquel Térmens Graells i Cristóbal Urbano Salido.

 

 • Altre personal docent i investigador: Juan José Boté Vericad, Maddalena Fedele i Hibai López González.

 

 • Personal d'administració i serveis: Alberto Martínez Núñez, Ana Romera Valentin i Jordi Solà Antolin.

 

 • Alumnes: Oriol Albis Cubells, Ariadna Bonnin Jorge, Blanca Gallardo Cabañas, Xavier Hernández Ferran i Paula Indias Pardo.

 

A les sessions de la Junta hi són membres convidats, sense vot: Sílvia Argudo (coord. PAT), Mònica Baró (coord. MPEPL), M. Roser Castellano (administradora de centre), Miquel Centelles (coord. MHD), Roser Novella (cap de Biblioteca), M. Carme Rebellon (cap de Secretaria), J.M. Rodríguez Gairín (responsable aules informàtiques), Concepción Rodríguez (coord. MGDBSI), Marina Salse (vicedegana), Aurora Vall (cap d'estudis GIDD), Mari Vállez (coordinadora Infocom), Sergio Villanueva (cap estudis CAV) i Anna Villarroya (directora del CRICC).

Funcions de la Junta de Facultat

 1. Fer les propostes d'ensenyaments i titulacions, determinar i revisar els objectius formatius i fixar els plans d'estudis.
   
 2. Coordinar les activitats docents dels ensenyaments que s'hi vinculin i les dels seus caps d'estudis.
   
 3. Organitzar els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat acadèmica.
   
 4. Aprovar la distribució del pressupost assignat, així com el retiment de comptes anual.
   
 5. Proposar les despeses d'obres i gestionar les de manteniment.
   
 6. Coordinar els cursos d'extensió universitària.
   
 7. Organitzar activitats complementàries i dinamitzadores de la vida universitària.
   
 8. Organitzar totes les altres activitats que li siguin atribuïdes per les disposicions vigents.
Comparteix-ho: