Publicacions

La Facultat compta amb una llarga tradició en la publicació de textos de naturalesa diversa, tant de caire divulgatiu, docent i de recerca, i és present a les xarxes socials actuals.

Publicacions

  • Revista científica semestral, d’accés obert, especialitzada en Informació i Documentació. Fou iniciada el 1998 i des de 2013 és coeditada amb la UOC. És indexada, entre altres, a Scopus i a Emerging sources citation index del Web of science.
  • Blog especialitzat en el món del llibre, la lectura i la llibreria, amb notícies i ressenyes dedicades a aquests àmbits.
  • Blog de ressenyes d’informes tècnics especialitzats en Informació i Documentació, que complementa la revista BiD.
  • Butlletí setmanal de distribució interna que recollia les principals activitats de caire acadèmicodocent i cultural de la comunitat universitària de la Facultat, que es va publicar entre els anys 2001 i 2012. És l'antecedent de les actuals Notícies de la Facultat.
  • Blog iniciat el 2005 que pretén fomentar la participació de l’alumnat en activitats de caire internacional, com poden ser estades d’estudis, pràctiques, participació en congressos a l’estranger, etc. Una bona part de les entrades són fetes pels protagonistes de la mobilitat. 
  • La Facultat publica, des de 2012, el portal Notícies de la Facultat, que substitueix l'antic Full dels dijous, que conté un butlletí setmanal. Subscriviu-vos-hi gratuïtament si voleu estar al corrent de les novetats de la Facultat.
  • Xarxes socials

    La Facultat és present a les xarxes socials més populars, com Twitter, Instagram i Facebook. Al canal de YouTube trobareu vídeos de promoció dels ensenyaments, cròniques d’activitats celebrades, testimonis d'antics alumnes (canal professional)... També hi ha vídeos relacionats amb la Facultat al Portal audiovisual de la UB. Si voleu veure fotografies de les activitats que organitzem, visiteu-nos a Flickr. I compartim presentacions diverses a Slideshare.
Comparteix-ho: