Títol d'expert de Gestió de Processos a les Empreses

Preinscripció

  • Preinscripció

Període de preinscripció: del 7 a l'13 d'octubre de 2019.

Formulari preinscripció

Cal enviar a sed.informacio.audiovisuals@ub.edu la documentació següent escanejada:  document d'identitat (DNI, passaport o NIE), títol universitari (si escau), currículum i carta de presentació. Enviar aquests documents és requisit indispensable per a ser tingut en compte en el procés de selecció.

 

  • Selecció de candidats

Es comunicarà personalment als candidats la resolució, una vegada finalitzat el període de preinscripció.

 

 

Comparteix-ho: